Päästökertoimen tiedot

KenttäArvo
ID
Luokka
Maa
Paikkakunta
Yritys / Organisaatio
Nimi
Päästötyyppi
Päästökerroin
CO2/CO2-ekvivalentti CO2
Päästökertoimen tyyppi
Päivitetty
Tilastovuosi
Lähde
Todentaja
Ympäristömerkit
Lisätietoja