Päästökertoimen tiedot

ffff

KenttäArvo
LuokkaKasvihuonekaasu
Maa
Paikkakunta
Yritys / Organisaatio
Nimiffff
Päästökerroin
CO2/CO2-ekvivalentti CO2
Päästökertoimen tyyppiKäytön-/Tuotannonaikainen
Päivitetty0
Tilastovuosi0
Lähde
Todentaja
Ympäristömerkit
Lisätietoja