Ilmastoon ja hiilijalanjälkiin liittyvät uutiset kasvattavat tietoutta.
Artikkelit> Asiakastiedon CO2-laskuri – Asiakastarina
OpenCO2.net tarjoaa yritysten käyttöön yksilöllisiä laskureita. Yrityksen tarpeisiin räätälöity laskuri on kustannustehokas tapa määrittää yritysten, tuotteiden tai esimerkiksi tapahtumien hiilijalanjälkiä.

Asiakastiedon CO2-laskuri – Asiakastarina

24.4.2023 | Katariina Kurikka |Asiakastarina, Päästölaskenta, Yksilöllinen laskuri

Asiakastieto lanseerasi maaliskuussa OpenCO2.netin kanssa yhteistyössä tehdyn CO2-laskurin osaksi ESG-palveluaan. CO2-laskurin avulla yritykset voivat laskea niin kutsutut omat päästönsä, eli scope 1 ja 2 -päästöt sekä scope 3 päästöistään jätteisiin ja liikematkustamiseen liittyvät päästöt.

Projekti sai alkunsa alkuvuonna 2022, kun yritys- ja kuluttajatietopalveluita tarjoavan Asiakastiedon tiimi oli viimeistelemässä pian lanseerattavaa ESG-palvelua. ”Yhtenä kysymyksenä ESG-palvelussa oli tieto yrityksen päästöistä, ja mietimme, kuinkahan moni yritys on laskenut päästönsä, ja osaa siihen kysymykseen vastata. Totesimme, että erityisesti pk-yritykset saattavat tarvita päästöjen määrittämiseen apua, ja halusimme löytää laskurin, joka olisi yhdistettävissä ESG-palveluumme,” kertoo Asiakastiedon kehitysjohtaja Riku Salminen.

Salminen ryhtyi etsimään erilaisia palveluntarjoajia, ja löysi nopean googlailun tuloksena OpenCO2.netin. Hän päätti soittaa yrityksen toimitusjohtajalle Sari Siitoselle, ja nopeasti selvisi, että OpenCO2.net pystyy toteuttamaan Asiakastiedon toivoman helppokäyttöisen ja selainpohjaisen päästölaskurin.

Asiakastiedolle CO2-laskurin rakentamisessa ehdottoman tärkeää oli se, että laskenta perustuu GHG Protocol Corporate -standardiin, ja että laskuri on luotettava. Salmisen mukaan OpenCO2.net erottui edukseen myös sen vuoksi, että DNV on validoinut OpenCO2.net -palvelun. Lisäksi palveluun sisältyy oma kattava ja luotettava päästötietokanta, jota hyödynnetään Asiakastiedon CO2-laskurissa. Painoarvoa oli myös sillä, että CO2-laskuri pystyttiin rakentamaan Asiakastiedon brändi-ilmeen mukaiseksi. Myös tarjottavan CO2-laskurin hinta oli yhtenä avainkysymyksenä, ja nyt yritykset saavatkin palvelun käyttöönsä 365 euron vuosihinnalla.

Salminen näkee CO2-laskurin vahvuutena toimialariippumattomuuden. Palvelu sopii kaikille yrityksille, ja erityisen hyvin laskuri palvelee pk-yrityksiä, joista suurimmalla osalla ei ole vastuullisuusosastoa tai paljon resursseja käytettäväksi päästölaskentaan. Useimmissa isoissa yrityksissä ja pörssiyrityksissä päästölaskentaan perehdytään todella tarkalla tasolla, mutta CO2-laskuri auttaa erityisesti niitä yrityksiä, jotka eivät ole vielä tehneet lainkaan päästölaskentaa ja haluavat päästä laskennassa alkuun.

CO2-laskuri apuna rahoitusneuvotteluissa ja hankintamenettelyissä

Asiakastiedon CO2-laskuri antaa todennäköisesti riittävät tiedot pk-yrityksille esimerkiksi rahoitukseen tai hankintakilpailutuksiin liittyviin kysymyksiin yrityksen päästöistä.

Rahoitusneuvotteluissa yritys on paremmassa neuvotteluasemassa, kun sillä on luotettavaa tietoa yrityksen päästöistä ja suunnitelma päästöjen vähentämiseksi. EU taksonomia ohjaa rahoituslaitoksia painottamaan vastuullisuutta rahoituspäätöksiä tehdessään. Hankintakilpailutuksissakin päästötieto on yhä useammin mukana vaatimuksissa, ja Salmisen mukaan erityisesti tänä vuonna päästötieto on tulossa selvästi osaksi erilaisia hankintamenettelyitä. ”Ne yritykset, jotka ovat jo laskeneet yrityksen päästöt ja onnistuneet vähentämään päästöjä, ovat etulyöntiasemassa hankinnoissa,” Salminen kertoo.

CO2-laskuri toimii työkaluna yrityksen vastuullisuuden kehittämisessä

Rahoituksen ja myynnin lisäksi yritykset voivat käyttää CO2-laskurin päästötietoja oman vastuullisuuden kehittämiseksi.

”Ensin pitää tietää, mistä päästöt koostuvat ja sitten voi ryhtyä asettamaan ilmastotavoitteita ja lähteä vähentämään alkuun yrityksen omia suoria päästöjä,” Salminen kertoo.

Asiakastiedon CO2-laskuri antaa hyvät tiedot yrityksen omista, eli scope 1 ja 2 päästöistä, ja lisäksi scope 3:sta mukana on toiminnan tuottaman jätteen ja liikematkustamisen päästöt. CO2-laskurin antamien tietojen pohjalta yritys pystyy kehittämään ilmastoystävällisempää liiketoimintaa, ja myös viestimään päästöistä ja päästövähennyksistä asiakkailleen. Salmisen mukaan yhä useammalle kuluttajalle vastuullisuus on tärkeä osa ostopäätöksen tekemisessä.

CO2-tieto osaksi yrityksen avainlukuja

Salminen näkee, että päästötiedoista tulee tulevaisuudessa yksi avainluvuista yrityksissä.

”Kun yritykset julkaisevat vuosikertomuksen, niin liikevaihdon ja tuloksen lisäksi uskon näkeväni tulevina vuosina CO2-päästötietoa. Toivottavasti yritykset ottavat hyvissä ajoin päästövähennykset yhdeksi mitattavaksi asiaksi tuloksen ja liikevaihdon kehityksen rinnalle, ja lisäävät uuden mittarin myös johdon ja henkilöstön tavoitteisiin ja palkitsemismenetelmiin.”

CO2-laskuri perustuu GHG Protocol Corporate -standardiin. ”Tietoihin pitää voida luottaa. Luotettavan päästötiedon tarve kasvaa muun muassa EU:n Green Claims -direktiivin sekä CSRD:n myötä. CO2-päästöjen laskeminen ja auditointi tulevat olemaan tulevaisuudessa tärkeä osa yritystoimintaa, ja myös merkittävä toimiala,” Salminen toteaa. Hän käsittelee aihetta myös Asiakastiedon sivuille kirjoittamassaan blogitekstissä.

CO2-laskuri – onnistuneen yhteistyön tulos

Asiakastieto oli tyytyväinen yhteistyöhön OpenCO2.netin kanssa.

”Heti alusta asti välillämme oli hyvä ja avoin kommunikaatio. Sitten kun aloimme tehdä laskurin toteutusta ja integroida sitä ESG-palveluumme, tiivistimme yhteistyötä entisestään, ja otimme käyttöön yhteisen Teams-kanavan ja viikkopalaverit. Näiden avulla saimme puolin ja toisin nopeasti vastauksia avoimiin kysymyksiin,” Salminen kertoo. Projektissa hyödynnettiin ketteriä menetelmiä ja molempien yritysten vahvuuksia. Ne asiat, mihin ei ollut ratkaisua valmiina, ratkottiin sujuvasti projektin edetessä.

”Kaiken kaikkiaan olen iloinen tästä yhteistyöstä. Lopputuloksena on hyvin testattu ja toimiva tuote, johon voi luottaa,” Salminen toteaa.

CO2-laskurin rakentaminen Asiakastiedon ja heidän asiakkaidensa käyttöön oli erittäin mielenkiintoinen ja mukava projekti myös OpenCO2.netin tiimille.

”Olemme todella tyytyväisiä yhteistyöhön Asiakastiedon kanssa, sekä Asiakastiedon aktiivisesta lähestymistavasta tarjota myös pk-yritysten käyttöön helppokäyttöinen CO2-laskuri,” sanoo OpenCO2netin perustaja ja toimitusjohtaja Sari Siitonen.

 

OpenCO2.net tarjoaa yritysten käyttöön yksilöllisiä laskureita. Yrityksen tarpeisiin räätälöity laskuri on kustannustehokas tapa määrittää yritysten, tuotteiden tai esimerkiksi tapahtumien hiilijalanjälkiä. Kartoitamme laskuria varten kaikki yritykselle relevantit päästölähteet, määrittelemme rajauksen, valitsemme luotettavat päästökertoimet ja teemme muun laskentaa varten tarvittavan työn. Asiakkaan tehtäväksi jää syöttää oikeat tiedot valmiiseen laskuriin. Asiakastiedon kanssa yhteistyössä toteutettu CO2-laskuri on yksi esimerkki yksilöllisestä laskurista, joka palvelee yhden yrityksen sijaan useita eri yrityksiä.

Kuva: Suomen Asiakastieto Oy / Enento Group

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutikirjeemme saat ajakohtaista tietoa palveluistamme.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai suoraan asiantuntijaamme, niin mietitään yhdessä mikä OpenCO2.net-laskuri sopisi parhaiten organisaatiollesi.

*pakollinen

Sari Siitonen

Perustaja, toimitusjohtaja

sari(a)openco2.net

040 761 5221