Palvelun käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat OpenCO2.net palvelua, jonka tuottaa Clonet Oy.

Näillä käyttöehdoilla määritellään palvelun käyttäjien ja palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet.

Käyttämällä palvelua tai rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi, käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot sekä sitoutuu niitä noudattamaan. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, ei rekisteröintiä voida suorittaa eikä palvelua saa käyttää.

OpenCO2.net palvelua kehitetään jatkuvasti, ja toiminnallisuuksia muutettaessa tai lisättäessä myös näitä käyttöehtoja voidaan päivittää tarpeellisilta osin.

Palvelun tarkoitus

Palvelu on tarkoitettu organisaatioille ja yksityishenkilöille, jotka haluavat jakaa päästökerrointietoja muille palvelun käyttäjille ja/tai käyttää päästötietokannan sisältämiä tietoja erilaisten hiilijalanjälkien määrittämiseen.

Palvelun sisältämiä ja käyttäjien sinne tallentamia tietoja hallinnoidaan Clonet Oy:n ylläpitämässä OpenCO2.net käyttäjärekisterissä.

Rekisteröityneen käyttäjän palveluun lisäämät päästökertoimet ovat kaikille palvelun käyttäjille avoimia. Palveluun lisättyjä päästökerrointietoja voi muokata ainoastaan tiedot lisännyt käyttäjä tai palvelun ylläpitäjä.

Rekisteröityneen käyttäjän hiilijalanjälkilaskuriin lisäämät päästölaskennat ovat vain käyttäjän itsensä nähtävillä ja muokattavissa.

Palveluun rekisteröityminen

Rekisteröinti palveluun tehdään valitsemalla tunnus ja salasana. Nämä tunnukset ovat henkilö- tai organisaatiokohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muille. Rekisteröinnin tehnyt vastaa tunnuksista henkilökohtaisesti eikä käyttäjällä ole mahdollista saada hyvitystä tai muuta korvausta, mikäli tunnukset ovat joutuneet ulkopuoliseen käyttöön. Tällaisissa tapauksissa käyttäjän on ilmoitettava viipymättä tunnuksien ulkopuolisesta käytöstä ylläpitotiimillemme sivun alalaidan palautelomakkeen kautta.

Alaikäisellä täytyy olla vanhempien tai holhoojan suostumus palveluun rekisteröitymiseen.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyydensuoja

Palvelu menettelee voimassaolevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Palvelun keräämät henkilötiedot tallennetaan Clonet Oy:n ylläpitämään OpenCO2.net käyttäjärekisteriin.

OpenCO2.net ei koskaan luovuta henkilökohtaisia yhteys- tai muita tietoja kolmansille osapuolille.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että tietoja saatetaan käyttää tilastointi-, tutkimus- ym. tarkoituksiin, niin että yksittäisen käyttäjän tietoja ei pysty tunnistamaan.

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön perusteella sinulla on henkilötietojasi koskeva tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus. Käyttäjän on mahdollista poistaa kaikki käyttäjään liittyvät tiedot lähettämällä siitä viestiä palvelun ylläpitotiimille sivun alalaidan palautelomakkeen kautta.

Muut ehdot

Palvelu voi sisältää ilmastoystävällisten tuotteiden ja palvelujen mainontaa.

Rekisteröitymällä palveluun, käyttäjä hyväksyy että OpenCO2.net saa lähettää sähköpostilla tai muulla tavoin jäsenyyteen ja markkinointiin liittyvää viestintää. Käyttäjällä on myös oikeus kieltää markkinointiviestit.

Vastuunrajoitukset

Clonet Oy ei vastaa OpenCO2.net palvelun tuotannossa käyttämiensä lähtötietojen oikeellisuudesta eikä myöskään rekisteröityneiden käyttäjien palveluun syöttämien tietojen oikeellisuudesta.

Clonet Oy ei takaa palvelun virheetöntä toimintaa eikä palvelun tai sen ominaisuuksien toimivuutta.

Clonet Oy:lla on oikeus poistaa palvelu joko osittain tai kokonaan käytöstä tai rajoittaa palvelun käyttöä esimerkiksi liiallisen kuormituksen, päivityksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Clonet Oy ei takaa, että palvelu on käytössä kaikkina päivinä ja kaikkina vuorokauden aikoina. Clonet Oy voi milloin tahansa keskeyttää palvelun painavan syyn vuoksi.

Clonet Oy ei ole vastuussa palvelun käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä seurauksista.

Kiellot

Sivujen osittainenkin kopiointi on kielletty tekijänoikeuslain perusteella. Sivusto on tarkoitettu organisaatioiden ja yksityishenkilöiden hiilijalanjälkilaskelmien tekemiseen. Sivuston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty ilman Clonet Oy:n myöntämää kirjallista lupaa.

Clonet Oy voi tehdä sopimuksia sivustolla olevien palvelujen hyödyntämisestä toisten kaupallisten yhtiöiden kanssa. Clonet Oy ei kuitenkaan koskaan luovuta käyttäjien henkilökohtaisia yhteys- tai muita tietoja sopimuskumppaneilleen lukuun ottamatta palvelun ylläpitotiimiin kuuluvia sopimuskumppaneita.

Yhteystiedot

Clonet Oy (2796796-7)
Luuvantie 42
02620 Espoo

Voit ottaa yhteyttä meihin sivun alalaidassa olevan palautelomakkeen kautta.