OpenCO2.net – Palvelun Käyttöoikeussopimus

Tämä Palvelun Käyttöoikeussopimus ("Service User License Agreement, SULA") on sopimus sinun, joko yksityishenkilön tai yksittäisen oikeushenkilön (myöhemmin “Sinä”, “Käyttäjä”, “Yrityskäyttäjä”, “Palveluntarjoaja-käyttäjä”), ja Clonet Oy:n välillä (myöhemmin ”Lisenssinantaja”).

Palvelun käyttöehdot

Tämän sopimuksen ehdot koskevat Clonet Oy: n tuottamaa OpenCO2.net-palvelua.

Tämän sopimuksen ehdot määrittelevät jokaisen Käyttäjän, jolle myönnetään väliaikainen käyttöoikeus OpenCO2.net-palvelun käyttämiseen, oikeudet ja velvollisuudet.

Käyttämällä palvelua, rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi tai käyttämällä OpenCO2.net-palvelun tarjoamia tietoja Käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, rekisteröintiä ei voida jatkaa, eikä käyttäjä saa käyttää palvelua.

Lisenssinantaja voi keskeyttää tai lopettaa Palvelun tarjoamisen Käyttäjälle, joka ei noudata tämän sopimuksen ehtoja.

OpenCO2.net-palvelua kehitetään jatkuvasti. Lisenssinantaja pidättää oikeuden tämän sopimuksen ehtojen päivittämiseen kehitystä vastaavasti, kun toiminnallisuuksia muutetaan tai lisätään.

Palvelun tarkoitus

Palvelu on tarkoitettu organisaatioille ja yksityishenkilöille, jotka haluavat jakaa päästökerrointietoa muille palvelun käyttäjille suoraan tai epäsuorasti Palveluntarjoaja-käyttäjän välityksellä ja / tai käyttää päästötietokantaan sisältyviä tietoja hiilijalanjälkien ja hiilikädenjälkien määrittämiseen (”Palvelu”).

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Käyttäjällä ketä tahansa Palvelun käyttäjää, mukaan lukien ei-kaupalliset käyttäjät ja kaupalliset käyttäjät;
Ei-kaupallisella käyttäjällä Palveluun rekisteröitynyttä tai rekisteröitymätöntä käyttäjää, jolla ei ole kaupallisia oikeuksia. Rekisteröityneellä ei-kaupallisella käyttäjällä on rajoitettu pääsy tietoihin ja käytettävissä oleviin toiminnallisuuksiin. Rekisteröitymättömällä ei-kaupallisella käyttäjällä on rajoitettu pääsy tietoihin;
Kaupallisella käyttäjällä yritystä tai palveluntarjoajaa, joka on allekirjoittanut erillisen kaupallisen palvelusopimuksen Clonet Oy:n kanssa;
Yrityskäyttäjällä (Kaupallinen käyttäjä)
kaupallista yritystä tai organisaatiota edustavaa käyttäjää, joka on tilannut yhden tai useamman väliaikaisen samanaikaisen yrityskäyttäjän käyttöoikeuden palveluun;
Palveluntarjoaja-käyttäjällä (Kaupallinen käyttäjä)
kaupallista yritystä tai organisaatiota edustavaa käyttäjää, joka on tilannut yhden tai useamman väliaikaisen samanaikaisen palveluntarjoajan käyttöoikeuden palveluun ja tarjoaa palveluja, jotka perustuvat OpenCO2.net:n hyödyntämiseen;
Tiedoilla tietokantaa, joka sisältää päästökertoimia, tuotetietoja, teknisiä tietoja sekä kaikkia palveluun syötettyjä tietoja, laskentoja ja raportteja;
Lisenssinantajalla Clonet Oy:tä.

Käyttäjät ja tiedot

Palvelun sisältämiä Tietoja hallinnoidaan Lisenssinantajan ylläpitämässä OpenCO2.net-käyttäjärekisterissä. Lisenssinantajalla on oikeus käyttää, muokata ja lisensoida Palvelua ja Tietoja.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Tietoja mainitsemalla OpenCO2.net -palvelu lähdeviitteenä.

Kaupallisella käyttäjällä on oikeus tallentaa Tietoja tietokantaan. Yritys- tai Palveluntarjoaja-käyttäjä voi määritellä palveluun lisäämänsä tiedot joko avoimiksi kaikille palvelun käyttäjille tai luottamuksellisiksi tiedoiksi, jotka ovat vain tiedot lisänneen tahon käytettävissä. Palveluun lisättyjä tietoja voi muokata vain tiedot lisännyt Käyttäjä tai palvelun ylläpitäjä.

Palvelun sisältämää ja Yrityskäyttäjien tallentamaa Tietoa hallinnoidaan OpenCO2.net-käyttäjärekisterissä. Tietoja ylläpitävät Yrityskäyttäjät ja Lisenssinantaja. Yrityskäyttäjä voi määritellä tallentamansa tiedot julkisiksi julkaisemalla tiedot. Yrityskäyttäjä myöntää Lisenssinantajalle oikeuden käyttää, muokata ja lisensoida tietoja.

Palvelun sisältämää ja Palveluntarjoaja-käyttäjien tallentamaa tietoa hallinnoidaan OpenCO2.net -käyttäjärekisterissä. Tietoja ylläpitävät Palvelutarjoaja-käyttäjät ja Lisenssinantaja. Palvelutarjoaja-käyttäjä voi määritellä tallentamansa omat tai asiakkaansa tiedot julkisiksi julkaisemalla tiedot. Palveluntarjoaja-käyttäjä myöntää Lisenssinantajalle oikeuden käyttää, muokata ja lisensoida tietoja.

Palveluun rekisteröityminen

Palveluun rekisteröidytään valitsemalla käyttäjänimi (sähköpostiosoite) ja salasana. Nämä kirjautumistiedot ovat henkilökohtaisia tai organisaatiokohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa muille. Palveluun rekisteröitynyt Käyttäjä on itse vastuussa näistä kirjautumistiedoista, eikä Käyttäjän ole mahdollista saada hyvitystä tai muuta korvausta Lisenssinantajalta, mikäli tunnukset ovat joutuneet ulkopuoliseen käyttöön. Tällaisissa tapauksissa Käyttäjän on ilmoitettava viipymättä kirjautumistietojen väärinkäytöstä ylläpitotiimille sivun alalaidassa olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen OpenCO2.net(at)clonet.fi.

Alaikäisellä on oltava vanhemman tai huoltajan suostumus palveluun rekisteröitymiseen.

Rekisteröidyttyään palvelun Ei-kaupalliseksi käyttäjäksi, Yrityskäyttäjä ja Palveluntarjoaja- käyttäjä voivat saada pääsyn kaupalliseen palveluun hankkimalla tarvittavan käyttöoikeuden Lisenssinantajalta ja toimittamalla rekisteröintitiedot palvelun ylläpitotiimille sivun alalaidassa olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen OpenCO2.net(at)clonet.fi.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyydensuoja

Lisenssinantaja käsittelee henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Palvelun keräämät henkilötiedot tallennetaan Lisenssinantajan ylläpitämään OpenCO2.net -käyttäjärekisteriin.

OpenCO2.net ei luovuta Käyttäjiltä keräämiään henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Käyttäjä hyväksyy tietojen mahdollisen käytön tilastointi-, tutkimus-, ym. tarkoituksiin niin, että yksittäistä Käyttäjää tai käyttäjän tietoja ei voida tunnistaa.

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön nojalla Käyttäjällä on henkilötietojaan koskeva tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus. Käyttäjän on mahdollista poistaa kaikki itseensä liittyvät tiedot lähettämällä siitä viestiä palvelun ylläpitotiimille sivun alalaidassa olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen OpenCO2.net(at)clonet.fi.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin rekisterin käyttötarkoitus sitä edellyttää.

Muut ehdot

Kaikissa tapauksissa Lisenssinantaja pidättää itsellään oikeuden ylläpitää ja päivittää järjestelmää säännöllisesti, mikä saattaa rajoittaa palvelun käytettävyyttä väliaikaisesti. Lisenssinantaja ei takaa palvelun keskeytymätöntä saatavuutta ei-kaupallisille käyttäjille.

Kaupallisten käyttäjien käytettävyys- ja palvelutaso määritellään erillisissä Kaupallisten Palvelujen Hinnoittelu- ja Käyttöoikeusehdoissa.

Lisenssinantajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen milloin tahansa pätevästä syystä.

Lisenssinantajalla on oikeus poistaa palvelu osittain tai kokonaan käytöstä tai rajoittaa palvelun käyttöä esimerkiksi liiallisen kuormituksen, päivityksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Sivuston omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut sivustoon ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Lisenssinantajalle tai sen yhteistyötahoille. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Lisenssinantaja ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin palvelun käytön myötä.

Käyttäjä voi viitata OpenCO2.net-palvelun käyttöön vain, jos Käyttäjä on kirjallisesti varmistanut, että Lisenssinantaja on varmentanut päästökertoimet, laskelmat ja raportit.

Palvelu voi sisältää mainontaa.

Rekisteröitymällä palveluun, Käyttäjä hyväksyy sen, että OpenCO2.net voi lähettää sähköpostilla tai muulla tavoin jäsenyyteen ja markkinointiin liittyvää viestintää. Käyttäjällä on myös oikeus kieltää markkinointiviestit.

Takuut

Lisenssinantaja takaa, että palvelua tarjotaan Kaupallisille käyttäjille tämän SULA-sopimuksen ehtojen mukaisesti 31. päivään joulukuuta 2020 asti. Lisenssinantaja ei takaa Tietojen laatua. Lisenssinantaja ei takaa, että Tiedot soveltuvat Käyttäjän tarkoitukseen. Kaikkien tietojen käyttäminen on Käyttäjän omalla vastuulla.

Vahingonkorvausvastuun rajoitus ja poissulkeminen

Lisenssinantaja ei vastaa OpenCO2.net-palvelun tuotannossa käyttämiensä lähdetietojen paikkansapitävyydestä, kaupallisten käyttäjien palveluun syöttämien tietojen paikkansapitävyydestä eikä takaa palvelun tai sen toiminnallisuuksien tai ominaisuuksien virheetöntä toimintaa.

Lisenssinantaja ei vastaa palvelun käytön välillisistä tai välittömistä seurauksista.

Lisenssinantaja ei ole vastuussa viivästyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut tapahtumasta, johon Lisenssinantaja ei ole voinut vaikuttaa tai jota se ei ole voinut ennakoida sopimusta tehdessään, ja jonka seurauksia sopijapuoli ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen. Ellei toisin osoiteta, tällaisia ylivoimaisia esteitä (force majeure) ovat muun muassa sota tai kapina, tulva, maanjäristys tai muu vastaava luonnonkatastrofi, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, palvelunesto, häiriö sähköntoimituksessa, tuonti- tai vientikielto, lakko, työsulku, boikotti tai muu vastaava teollinen toiminta.

Lisenssinantaja on vastuussa vain pakottavista lakisääteisistä vastuista. Kussakin tapauksessa Lisenssinantajan vastuun suuruus rajoittuu enintään Käyttäjän palvelusta maksaman vuosimaksun suuruuteen.

Käyttäjä on itse korvausvelvollinen tämän sopimuksen (SULA) ehtojen rikkomisesta, eikä kohdista Lisenssinantajaan mitään ehtojen rikkomisesta aiheutuvia tai siihen liittyviä vaatimuksia, vastuita, vahinkoja, kustannuksia tai kuluja. Käyttäjä, jolla ei ole oikeutta käyttää tietoja, tai joka rikkoo mitä tahansa tämän sopimuksen (SULA) säännöstä, on vastuussa kaikista Tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, käyttöoikeusmaksut, liiketoiminnan tuotto, välittömät ja välilliset tappiot ja vahingot).

Kiellot

Sivujen osittainenkin kopiointi on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sivusto on tarkoitettu organisaatioiden ja yksityishenkilöiden hiilijalanjälki- ja kädenjälkilaskelmien tekemiseen. Sivuston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty ilman Lisenssinantajan myöntämää kirjallista lupaa (kuten Yrityskäyttäjän ja Palveluntarjoaja-käyttäjän palvelusopimus).

Lisenssinantaja voi tehdä sopimuksia sivustolla olevien palvelujen hyödyntämisestä toisten oikeushenkilöiden kanssa. Lisenssinantaja ei kuitenkaan koskaan luovuta käyttäjiltä keräämiään henkilötietoja sopimuskumppaneilleen lukuun ottamatta palvelun ylläpitotiimiin kuuluvia sopimuskumppaneita.

Sovellettava laki

Tähän sopimukseen (SULA) ja kaikkien sopimuksen ehdoista johtuvien tai niihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.

Yhteystiedot

Clonet Oy (2796796-7)
Luuvantie 42
02620 Espoo

Voit ottaa meihin yhteyttä sivun alalaidassa olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen OpenCO2.net(at)clonet.fi.