OpenCO2.net-palvelun käyttöehdot (1.1.2023)

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan OpenCO2net Oy:n (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) ja sinun, joko yksityishenkilön tai yksittäisen oikeushenkilön (jäljempänä “Sinä”, “Käyttäjä”, “Yrityskäyttäjä”, “Palveluntarjoaja-käyttäjä”) välillä.

Käyttöehdot koskevat OpenCO2net Oy:n tuottamaa OpenCO2.net-palvelua (jäljempänä ”Palvelu”).

Käyttöehdot määrittelevät jokaisen Käyttäjän, jolle myönnetään väliaikainen käyttöoikeus Palvelun käyttämiseen, oikeudet ja velvollisuudet.

Käyttämällä Palvelua, rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi tai käyttämällä Palvelun tarjoamia Tietoja Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja, rekisteröintiä ei voida jatkaa, eikä käyttäjä saa käyttää Palvelua.

Palveluntuottaja voi keskeyttää tai lopettaa Palvelun tarjoamisen Käyttäjälle, joka ei noudata näitä Käyttöehtoja.

Palvelua kehitetään jatkuvasti. Palveluntuottaja pidättää oikeuden Käyttöehtojen päivittämiseen, kun toiminnallisuuksia muutetaan tai lisätään.

Palvelun tarkoitus

Palvelu on tarkoitettu organisaatioille ja yksityishenkilöille, jotka haluavat hyödyntää OpenCO2.net-palvelun tarjoamia työkaluja ja päästötietokantaa hiilijalanjälkien ja hiilikädenjälkien määrittämiseen ja/tai jakaa päästökerrointietoa muille Palvelun Käyttäjille.

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Käyttäjälläketä tahansa Palvelun käyttäjää, mukaan lukien ei-kaupalliset käyttäjät ja kaupalliset käyttäjät;
Ei-kaupallisella käyttäjälläPalveluun rekisteröitynyttä tai rekisteröitymätöntä käyttäjää, jolla ei ole kaupallisia oikeuksia. Rekisteröityneellä ei-kaupallisella käyttäjällä on rajoitettu pääsy Tietoihin ja käytettävissä oleviin toiminnallisuuksiin. Rekisteröitymättömällä ei-kaupallisella käyttäjällä on rajoitettu pääsy Tietoihin;
Kaupallisella käyttäjälläYrityskäyttäjää tai Palveluntarjoaja-käyttäjää, joka on solminut erillisen kaupallisen palvelusopimuksen OpenCO2net Oy:n kanssa;
Yrityskäyttäjällä yritystä tai organisaatiota edustavaa käyttäjää, joka on tilannut yhden tai useamman väliaikaisen samanaikaisen yrityskäyttäjän käyttöoikeuden Palveluun;
Palveluntarjoaja-käyttäjällä yritystä tai organisaatiota edustavaa käyttäjää, joka on tilannut yhden tai useamman väliaikaisen samanaikaisen palveluntarjoajan käyttöoikeuden Palveluun ja tarjoaa palveluja, jotka perustuvat OpenCO2.net-palvelun hyödyntämiseen;
Asiakkaalla yritystä tai organisaatiota, jolla voi olla yksi tai useampia Kaupallisia käyttäjiä. Asiakkuuteen liitetyillä Kaupallisilla käyttäjillä on pääsy toistensa tallentamiin Tietoihin.
Tiedoilla tietokantaa, joka sisältää päästökertoimia, tuotetietoja, teknisiä tietoja sekä kaikkia Palveluun syötettyjä tietoja, laskentoja ja raportteja;
Palvelulla OpenCO2.net-sivustoa, jossa tarjotaan Käyttäjille työkaluja ja päästökerrointietoja hiilijalanjälkien ja hiilikädenjälkien määrittämiseen.
PalveluntuottajallaOpenCO2net Oy:tä.

Käyttäjät ja Tiedot

Palvelun sisältämiä Tietoja hallinnoidaan Palveluntuottajan ylläpitämässä OpenCO2.net tietokannassa. Palveluntuottajalla on oikeus käyttää, muokata, lisensoida ja myydä Palvelua ja Tietoja.

Ei-kaupallisella käyttäjällä on oikeus käyttää Tietoja mainitsemalla OpenCO2.net-palvelu lähdeviitteenä. Kaupallisella käyttäjällä on oikeus käyttää Tietoja erillisten OpenCO2.net hinnoittelu- ja käyttöoikeusehtojen mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus tallentaa Palvelun käytössä tarvittavia Tietoja tietokantaan. Palveluun lisättyjä Tietoja voi muokata vain Tiedot lisännyt Käyttäjä, samaan asiakkuuteen liitetty toinen Käyttäjä tai Palvelun ylläpitotiimi.

Palvelun sisältämiä ja Käyttäjien tallentamia Tietoja hallinnoidaan OpenCO2.net-tietokannassa. Tietoja ylläpitävät Käyttäjät ja Palveluntuottaja. Käyttäjä myöntää Palveluntuottajalle oikeuden käyttää, muokata, lisensoida ja myydä Tietoja.

Palveluun rekisteröityminen

Palveluun rekisteröidytään valitsemalla käyttäjänimi (sähköpostiosoite) ja salasana. Nämä kirjautumistiedot ovat henkilökohtaisia tai organisaatiokohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa muille. Palveluun rekisteröitynyt Käyttäjä on itse vastuussa näistä kirjautumistiedoista, eikä Käyttäjän ole mahdollista saada hyvitystä tai muuta korvausta Palveluntuottajalta, mikäli tunnukset ovat joutuneet ulkopuoliseen käyttöön. Tällaisissa tapauksissa Käyttäjän on ilmoitettava viipymättä kirjautumistietojen väärinkäytöstä Palvelun ylläpitotiimille sivustolta löytyvällä palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(a)OpenCO2.net.

Alaikäisellä on oltava vanhemman tai huoltajan suostumus Palveluun rekisteröitymiseen.

Rekisteröidyttyään Palvelun Ei-kaupalliseksi käyttäjäksi, yritys tai organisaatio voi saada pääsyn kaupalliseen palveluun hankkimalla tarvittavan Yrityskäyttäjän tai Palveluntarjoaja-käyttäjän käyttöoikeuden Palveluntuottajalta. Palvelun voi tilata sivustolta löytyvällä palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(a)OpenCO2.net.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyydensuoja

Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Palvelun keräämät henkilötiedot tallennetaan Palveluntuottajan ylläpitämään OpenCO2.net asiakas- ja käyttäjärekisteriin.

Palveluntuottaja ei luovuta Käyttäjiltä keräämiään henkilötietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta Palvelun ylläpitotiimiin kuuluvia sopimuskumppaneita.

Käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa mahdollisen käytön tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin niin, ettei yksittäistä Käyttäjää voida tunnistaa.

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön nojalla Käyttäjällä on henkilötietojaan koskeva tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus. Käyttäjällä on mahdollisuus pyytää henkilötietojensa poistamista sivustolta löytyvällä palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(a)OpenCO2.net. Tiedot voidaan poistaa, mikäli lainsäädäntö ei velvoita rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin rekisterin käyttötarkoitus sitä edellyttää.

Muut ehdot

Kaikissa tapauksissa Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden ylläpitää ja päivittää järjestelmää säännöllisesti, mikä saattaa rajoittaa Palvelun käytettävyyttä väliaikaisesti. Palveluntuottaja ei takaa Palvelun keskeytymätöntä saatavuutta ei-kaupallisille käyttäjille.

Kaupallisten käyttäjien käytettävyys- ja palvelutaso määritellään erillisissä OpenCO2.net hinnoittelu- ja käyttöoikeusehdoissa.

Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen milloin tahansa pätevästä syystä.

Palveluntuottajalla on oikeus poistaa Palvelu osittain tai kokonaan käytöstä tai rajoittaa Palvelun käyttöä esimerkiksi liiallisen kuormituksen, päivityksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Sivuston omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut sivustoon ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntuottajalle tai sen yhteistyötahoille. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Palveluntuottaja ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Palvelun käytön myötä.

Käyttäjä voi viitata OpenCO2.net-palvelun käyttöön vain, jos Käyttäjä on kirjallisesti varmistanut, että Palveluntuottaja tai sen yhteistyötaho on varmentanut päästökertoimet, laskelmat ja raportit.

Palvelu voi sisältää mainontaa.

Rekisteröitymällä Palveluun, Käyttäjä hyväksyy sen, että Palveluntuottaja voi lähettää sähköpostilla tai muulla tavoin jäsenyyteen ja markkinointiin liittyvää viestintää. Käyttäjällä on myös oikeus kieltää markkinointiviestit.

Takuut

Palveluntuottaja takaa, että Palvelua tarjotaan Kaupallisille käyttäjille tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti 31. päivään joulukuuta 2023 asti. Palveluntuottaja ei takaa Tietojen laatua. Palveluntuottaja ei takaa, että Tiedot soveltuvat Käyttäjän tarkoitukseen. Kaikkien Tietojen käyttäminen on Käyttäjän omalla vastuulla.

Vahingonkorvausvastuun rajoitus ja poissulkeminen

Palveluntuottaja ei vastaa Palvelun tuotannossa käyttämiensä lähtötietojen paikkansapitävyydestä, Käyttäjien Palveluun syöttämien tietojen paikkansapitävyydestä eikä takaa Palvelun tai sen toiminnallisuuksien tai ominaisuuksien virheetöntä toimintaa.

Palveluntuottaja ei vastaa Palvelun käytön välillisistä tai välittömistä seurauksista.

Palveluntuottaja ei ole vastuussa viivästyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut tapahtumasta, johon Palveluntuottaja ei ole voinut vaikuttaa tai jota se ei ole voinut ennakoida sopimusta tehdessään, ja jonka seurauksia sopijapuoli ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen. Ellei toisin osoiteta, tällaisia ylivoimaisia esteitä (force majeure) ovat muun muassa sota tai kapina, tulva, maanjäristys tai muu vastaava luonnonkatastrofi, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, palvelunesto, häiriö sähköntoimituksessa, tuonti- tai vientikielto, lakko, työsulku, boikotti tai muu vastaava teollinen toiminta.

Palveluntuottaja on vastuussa vain pakottavista lakisääteisistä vastuista. Kussakin tapauksessa Palveluntuottajan vastuun suuruus rajoittuu enintään Käyttäjän Palvelusta maksaman käyttöoikeusmaksun suuruuteen 12 kuukauden aikana.

Käyttäjä on itse korvausvelvollinen tämän sopimuksen ehtojen rikkomisesta, eikä kohdista Palveluntuottajaan mitään ehtojen rikkomisesta aiheutuvia tai siihen liittyviä vaatimuksia, vastuita, vahinkoja, kustannuksia tai kuluja. Käyttäjä, jolla ei ole oikeutta käyttää Tietoja, tai joka rikkoo mitä tahansa tämän sopimuksen säännöstä, on vastuussa kaikista Tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, käyttöoikeusmaksut, liiketoiminnan tuotto, välittömät ja välilliset tappiot ja vahingot).

Kiellot

Sivuston osittainenkin kopiointi on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sivuston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty ilman Palveluntuottajan myöntämää kirjallista lupaa (kuten Yrityskäyttäjän ja Palveluntarjoaja-käyttäjän käyttöoikeutta koskeva sopimus).

Palveluntuottaja voi tehdä sopimuksia sivustolla olevien palvelujen hyödyntämisestä toisten oikeushenkilöiden kanssa. Palveluntuottaja ei kuitenkaan koskaan luovuta käyttäjiltä keräämiään henkilötietoja sopimuskumppaneilleen lukuun ottamatta Palvelun ylläpitotiimiin kuuluvia sopimuskumppaneita.

Sovellettava laki

Tähän sopimukseen ja kaikkien sopimuksen ehdoista johtuvien tai niihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.

Yhteystiedot

OpenCO2net Oy (2796796-7)
Luuvantie 42
02620 Espoo

Voit ottaa meihin yhteyttä sivuston alalaidassa olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(a)OpenCO2.net.