OpenCO2.net – Palvelun Käyttöoikeussopimus

Tämä Palvelun Käyttöoikeussopimus ("Service User License Agreement, SULA") on laillinen sopimus sinun (“Sinä”, “Käyttäjä”, “Yrityskäyttäjä”, “Palveluntarjoaja-käyttäjä”) (joko yksityishenkilö tai yksittäinen yhteisö) ja Clonet Oy:n välillä (Lisenssinantaja).

Palvelun käyttöehdot

Tämän sopimuksen ehdot koskevat Clonet Oy: n tuottamaa OpenCO2.net-palvelua.

Tämän sopimuksen ehdot määrittelevät kaikkien käyttäjien (Käyttäjä) oikeudet ja velvollisuudet, olivatpa käyttäjät ei-kaupallisia tai kaupallisia (Yrityskäyttäjä tai Palveluntarjoaja-käyttäjä), joille myönnetään väliaikainen käyttöoikeus OpenCO2.net-palvelun käyttämiseen.

Käyttämällä palvelua, rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi tai käyttämällä OpenCO2.net-palvelun tarjoamia tietoja Käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, rekisteröintiä ei voida jatkaa, eikä palvelua saa käyttää.

OpenCO2.net-palvelua kehitetään jatkuvasti, ja kun toiminnallisuuksia muutetaan tai lisätään, tämän sopimuksen ehtoja voidaan päivittää vastaavasti.

Palvelun tarkoitus

Palvelu on tarkoitettu organisaatioille ja yksityishenkilöille, jotka haluavat jakaa päästökerrointietoa muille palvelun käyttäjille suoraan tai epäsuorasti Palveluntarjoaja-käyttäjän välityksellä ja / tai käyttää päästötietokantaan sisältyviä tietoja hiilijalanjälkien ja hiilikädenjälkien määrittämiseen (”Palvelu”).

Määritelmät

Käyttäjä Käyttäjä on kuka tahansa Palvelun käyttäjä, mukaan lukien ei-kaupalliset käyttäjät ja kaupalliset käyttäjät
Ei-kaupallinen Käyttäjä Palveluun rekisteröitynyt tai rekisteröitymätön käyttäjä, jolla ei ole kaupallisia oikeuksia. Rekisteröityneellä ei-kaupallisella käyttäjällä on rajoitettu pääsy tietoihin ja käytettävissä oleviin toiminnallisuuksiin. Rekisteröitymättömällä ei-kaupallisella käyttäjällä on rajoitettu pääsy tietoihin
Kaupallinen Käyttäjä Yritys tai palveluntarjoaja, joka on allekirjoittanut erillisen kaupallisen palvelusopimuksen Clonet Oy:n kanssa
Yrityskäyttäjä (Kaupallinen Käyttäjä)
Kaupallinen yritys tai organisaatiota edustava käyttäjä, joka on tilannut yhden tai useamman väliaikaisen samanaikaisen yrityskäyttäjän käyttöoikeuden palveluun.
Palveluntarjoaja-käyttäjä (Kaupallinen Käyttäjä)
Kaupallinen yritys tai organisaatiota edustava Käyttäjä, joka on tilannut yhden tai useamman väliaikaisen samanaikaisen palveluntarjoajan käyttöoikeuden palveluun ja tarjoaa palveluja, jotka perustuvat OpenCO2.net:n hyödyntämiseen.
Tiedot Tietokanta, joka sisältää päästökertoimia, tuotetietoja, teknisiä tietoja sekä kaikki palveluun syötetyt tiedot, laskennat tai raportit
Lisenssinantaja Clonet Oy

Käyttäjät ja tiedot

Palvelun sisältämiä Tietoja hallinnoidaan Lisenssinantajan ylläpitämässä OpenCO2.net-käyttäjärekisterissä. Lisenssinantajalla on täysi ja ilmainen oikeus käyttää, muokata ja lisensoida palvelua ja Tietoja.

Ei-kaupallisilla ja kaupallisilla käyttäjillä on oikeus käyttää Tietoja mainitsemalla OpenCO2.net -palvelu lähdeviitteenä.

Kaupallisilla käyttäjillä on oikeus tallentaa Tietoja tietokantaan. Yrityksen tai palveluntarjoaja-käyttäjän palveluun lisäämät tiedot voidaan määritellä joko avoimiksi kaikille palvelun käyttäjille tai luottamuksellisiksi tiedoiksi, jotka ovat vain tiedot lisänneen tahon käytettävissä. Palveluun lisättyjä tietoja voi muokata vain Tiedot lisännyt Kaupallinen Käyttäjä tai palvelun ylläpitäjä.

Palvelun sisältämää ja Yrityskäyttäjien tallentamia Tietoja hallinnoidaan OpenCO2.net--käyttäjärekisterissä, ja niitä ylläpitävät Yrityskäyttäjät ja Lisenssinantaja. Yrityskäyttäjä voi määritellä tallentamansa tiedot julkisiksi, ja julkaisemalla tiedot Yrityskäyttäjä myöntää Lisenssinantajalle vapaan oikeuden käyttää, muokata ja lisensoida tietoja.

Palvelun sisältämää ja palveluntarjoaja-käyttäjien tallentamia tietoja hallinnoidaan OpenCO2.net -käyttäjärekisterissä, ja niitä ylläpitävät Palvelutarjoaja-käyttäjät ja Lisenssinantaja. Palvelutarjoaja-käyttäjä voi määritellä tallentamansa tiedot julkisiksi omia tai asiakkaidensa tietoja, ja julkaisemalla tiedot Palveluntarjoaja-käyttäjä myöntää Lisenssinantajalle vapaan oikeuden käyttää, muokata ja lisensoida tietoja.

Palveluun rekisteröityminen

Palveluun rekisteröidytään valitsemalla käyttäjänimi (sähköpostiosoite) ja salasana. Nämä kirjautumistiedot ovat henkilökohtaisia tai organisaatiokohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa muille. Palveluun rekisteröitynyt henkilö on henkilökohtaisesti vastuussa näistä kirjautumistiedoista eikä Käyttäjällä ole mahdollista saada hyvitystä tai muuta korvausta, mikäli tunnukset ovat joutuneet ulkopuoliseen käyttöön. Tällaisissa tapauksissa Käyttäjän on ilmoitettava viipymättä kirjautumistietojen väärinkäytöstä ylläpitotiimillemme sivun alalaidassa olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen OpenCO2.net(at)clonet.fi.

Alaikäisellä täytyy olla vanhempien tai holhoojan suostumus palveluun rekisteröitymiseen.

Kun Käyttäjä on ensin rekisteröitynyt palvelun Ei-kaupalliseksi Käyttäjäksi, käyttöoikeus voidaan vaihtaa Kaupallisen Käyttäjän käyttöoikeudeksi. Yrityskäyttäjä ja Palveluntarjoaja- käyttäjä voivat saada pääsyn kaupalliseen palveluun hankkimalla vastaavan lisenssin Lisenssinantajalta ja toimittamalla rekisteröintitiedot palvelun ylläpitotiimille sivun alalaidassa olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen OpenCO2.net(at)clonet.fi.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyydensuoja

Palvelu käsittelee henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön (GDPR) edellyttämällä tavalla. Palvelun keräämät henkilötiedot tallennetaan Lisenssinantajan ylläpitämään OpenCO2.net -käyttäjärekisteriin.

OpenCO2.net ei koskaan luovuta henkilökohtaisia yhteystietoja tai muita tietoja kolmansille osapuolille.

Käyttäjä (joko Ei-kaupallinen Käyttäjä tai Kaupallinen Käyttäjä) suostuu siihen, että tietoja voidaan käyttää tilastointi-, tutkimus- ym. tarkoituksiin, niin että yksittäisen Käyttäjän tietoja ei voida tunnistaa.

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön perusteella Käyttäjällä (joko Ei-kaupallisella tai Kaupallisella Käyttäjällä) on henkilötietojaan koskeva tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus. Käyttäjän (joko Ei-kaupallinen Käyttäjä tai Kaupallinen Käyttäjä) on mahdollista poistaa kaikki käyttäjään liittyvät tiedot (joko Ei-kaupallinen Käyttäjä tai Kaupallinen Käyttäjä) lähettämällä siitä viestiä palvelun ylläpitotiimille sivun alalaidassa olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen OpenCO2.net(at)clonet.fi.

Muut ehdot

Kaikissa tapauksissa Lisenssinantaja pidättää itsellään oikeuden ylläpitää ja päivittää järjestelmää säännöllisesti, mikä saattaa rajoittaa palvelun käytettävyyttä väliaikaisesti. Lisenssinantaja ei takaa palvelun keskeytymätöntä saatavuutta ei-kaupallisille käyttäjille.

Kaupallisten käyttäjien käytettävyys- ja palvelutaso määritellään erillisissä Kaupallisten Palvelujen Hinnoittelu- ja Käyttöoikeusehdoissa.

Lisenssinantajalla on oikeus voi keskeyttää palvelun tarjonta milloin tahansa pätevästä syystä.

Lisenssinantajalla on oikeus poistaa palvelu osittain tai kokonaan käytöstä tai rajoittaa palvelun käyttöä esimerkiksi liiallisen kuormituksen, päivityksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Lisenssinantajalla on kaikki OpenCO2.net-palvelun liittyvät immateriaalioikeudet, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, tekijänoikeudet, keksinnöt, löydöt, parannukset, metodologiat, tekniikat, konseptit ja liiketoimintamallit.

Käyttäjä voi viitata OpenCO2.net-palvelun käyttöön vain, jos Käyttäjä on kirjallisesti varmistanut, että Lisenssinantaja on varmentanut päästökertoimet, laskelmat ja raportit.

Palvelu voi sisältää mainontaa.

Rekisteröitymällä palveluun, Käyttäjä hyväksyy sen, että OpenCO2.net voi lähettää sähköpostilla tai muulla tavoin jäsenyyteen ja markkinointiin liittyvää viestintää. Käyttäjällä on myös oikeus kieltää markkinointiviestit.

Takuut

Lisenssinantaja takaa, että Palvelua tarjotaan kaupallisille käyttäjille tämän SULA-sopimuksen ehtojen mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2020 asti. Lisenssinantaja ei takaa Tietojen laatua. Lisenssinantaja ei takaa, että Tiedot soveltuvat Käyttäjän tarkoitukseen. Kaikkien tietojen käyttäminen on Käyttäjän omalla vastuulla.

Vahingonkorvausvastuun rajoitus ja poissulkeminen

Lisenssinantaja ei vastaa OpenCO2.net-palvelun tuotannossa käyttämiensä lähdetietojen paikkansapitävyydestä, kaupallisten käyttäjien palveluun syöttämien tietojen paikkansapitävyydestä eikä takaa palvelun tai sen toiminnallisuuksien tai ominaisuuksien virheetöntä toimintaa.

Lisenssinantaja ei vastaa Palvelun käytön välillisistä tai välittömistä seurauksista.

Lisenssinantaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tapahtumista, joihin Lisenssinantaja ei ole voinut vaikuttaa tai joita se ei ole voinut ennakoida sopimusta tehdessään, ja jonka seurauksia sopijapuoli ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen. Ellei toisin osoiteta, tällaisia ylivoimaisia esteitä (force majeure) ovat muun muassa sota tai kapina, tulva, maanjäristys tai muu vastaava luonnonkatastrofi, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, palvelunesto, häiriö sähköntoimituksessa, tuonti- tai vientikielto, lakko, työsulku, boikotti tai muu vastaava teollinen toiminta.

Lisenssinantaja on vastuussa vain pakottavista lakisääteisistä vastuista. Kussakin tapauksessa Lisenssinantajan vastuu on rajoitettu enintään Käyttäjän palvelusta maksaman vuosimaksun suuruuteen.

Käyttäjä on korvausvelvollinen ja pitää Lisenssinantajan kaikkien vaatimusten, vastuiden, vahinkojen, kustannusten ja kulujen, jotka aiheutuvat tai liittyvät Käyttäjän tämän sopimuksen (SULA) ehtojen rikkomiseen, ulkopuolella. Käyttäjä, jolla ei ole oikeutta käyttää tietoja tai rikkoo mitä tahansa tämän sopimuksen (SULA) säännöstä, on vastuussa kaikista Tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, lisenssimaksut, liiketoiminnan tuotto, välittömät ja välilliset tappiot ja vahingot).

Kiellot

Sivujen osittainenkin kopiointi on kielletty tekijänoikeuslain perusteella. Sivusto on tarkoitettu organisaatioiden ja yksityishenkilöiden hiilijalanjälki- ja kädenjälkilaskelmien tekemiseen. Sivuston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty ilman Lisenssinantajan myöntämää kirjallista lupaa (kuten Yrityskäyttäjän ja Palveluntarjoaja-käyttäjän palvelusopimus).

Lisenssinantaja voi tehdä sopimuksia sivustolla olevien palvelujen hyödyntämisestä toisten kaupallisten yritysten kanssa. Lisenssinantaja ei kuitenkaan koskaan luovuta käyttäjien henkilökohtaisia yhteystietoja tai muita tietoja sopimuskumppaneilleen lukuun ottamatta palvelun ylläpitotiimiin kuuluvia sopimuskumppaneita.

Sovellettava laki

Tähän sopimukseen (SULA) ja kaikkien sitä koskevien erimielisyyksien ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.

Yhteystiedot

Clonet Oy (2796796-7)
Luuvantie 42
02620 Espoo

Voit ottaa meihin yhteyttä sivun alalaidassa olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen OpenCO2.net(at)clonet.fi.