OpenCO2.net-palvelun käyttöehdot (1.1.2022)

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Clonet Oy:n (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) ja sinun, joko yksityishenkilön tai yksittäisen oikeushenkilön (jäljempänä “Sinä”, “Käyttäjä”, “Yrityskäyttäjä”, “Palveluntarjoaja-käyttäjä”) välillä.

Käyttöehdot koskevat Clonet Oy:n tuottamaa OpenCO2.net-palvelua (jäljempänä ”Palvelu”).

Käyttöehdot määrittelevät jokaisen Käyttäjän, jolle myönnetään väliaikainen käyttöoikeus Palvelun käyttämiseen, oikeudet ja velvollisuudet.

Käyttämällä Palvelua, rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi tai käyttämällä Palvelun tarjoamia Tietoja Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja, rekisteröintiä ei voida jatkaa, eikä käyttäjä saa käyttää Palvelua.

Palveluntuottaja voi keskeyttää tai lopettaa Palvelun tarjoamisen Käyttäjälle, joka ei noudata näitä Käyttöehtoja.

Palvelua kehitetään jatkuvasti. Palveluntuottaja pidättää oikeuden Käyttöehtojen päivittämiseen, kun toiminnallisuuksia muutetaan tai lisätään.

Palvelun tarkoitus

Palvelu on tarkoitettu organisaatioille ja yksityishenkilöille, jotka haluavat jakaa päästökerrointietoa muille Palvelun käyttäjille suoraan tai epäsuorasti Palveluntarjoaja-käyttäjän välityksellä ja / tai käyttää päästötietokantaan sisältyviä Tietoja hiilijalanjälkien ja hiilikädenjälkien määrittämiseen.

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Käyttäjälläketä tahansa Palvelun käyttäjää, mukaan lukien ei-kaupalliset käyttäjät ja kaupalliset käyttäjät;
Ei-kaupallisella käyttäjälläPalveluun rekisteröitynyttä tai rekisteröitymätöntä käyttäjää, jolla ei ole kaupallisia oikeuksia. Rekisteröityneellä ei-kaupallisella käyttäjällä on rajoitettu pääsy Tietoihin ja käytettävissä oleviin toiminnallisuuksiin. Rekisteröitymättömällä ei-kaupallisella käyttäjällä on rajoitettu pääsy Tietoihin;
Kaupallisella käyttäjälläYrityskäyttäjää tai Palveluntarjoaja-käyttäjää, joka on solminut erillisen kaupallisen palvelusopimuksen Clonet Oy:n kanssa;
Yrityskäyttäjällä yritystä tai organisaatiota edustavaa käyttäjää, joka on tilannut yhden tai useamman väliaikaisen samanaikaisen yrityskäyttäjän käyttöoikeuden Palveluun;
Palveluntarjoaja-käyttäjällä yritystä tai organisaatiota edustavaa käyttäjää, joka on tilannut yhden tai useamman väliaikaisen samanaikaisen palveluntarjoajan käyttöoikeuden Palveluun ja tarjoaa palveluja, jotka perustuvat OpenCO2.net-palvelun hyödyntämiseen;
Tiedoilla tietokantaa, joka sisältää päästökertoimia, tuotetietoja, teknisiä tietoja sekä kaikkia Palveluun syötettyjä tietoja, laskentoja ja raportteja;
PalveluntuottajallaClonet Oy:tä.

Käyttäjät ja Tiedot

Palvelun sisältämiä Tietoja hallinnoidaan Palveluntuottajan ylläpitämässä OpenCO2.net-käyttäjärekisterissä. Palveluntuottajalla on oikeus käyttää, muokata, lisensoida ja myydä Palvelua ja Tietoja.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Tietoja mainitsemalla OpenCO2.net-palvelu lähdeviitteenä.

Kaupallisella käyttäjällä on oikeus tallentaa Tietoja tietokantaan. Yritys- tai Palveluntarjoaja-käyttäjä voi määritellä Palveluun lisäämänsä Tiedot joko avoimiksi kaikille Palvelun käyttäjille tai luottamuksellisiksi tiedoiksi, jotka ovat vain Tiedot lisänneen tahon käytettävissä. Palveluun lisättyjä Tietoja voi muokata vain Tiedot lisännyt Käyttäjä tai Palvelun ylläpitotiimi.

Palvelun sisältämiä ja Yrityskäyttäjien tallentamia Tietoja hallinnoidaan OpenCO2.net-käyttäjärekisterissä. Tietoja ylläpitävät Yrityskäyttäjät ja Palveluntuottaja. Yrityskäyttäjä voi määritellä tallentamansa tiedot julkisiksi julkaisemalla tiedot. Yrityskäyttäjä myöntää Palveluntuottajalle oikeuden käyttää, muokata, lisensoida ja myydä Tietoja.

Palvelun sisältämiä ja Palveluntarjoaja-käyttäjien tallentamia Tietoja hallinnoidaan OpenCO2.net -käyttäjärekisterissä. Tietoja ylläpitävät Palvelutarjoaja-käyttäjät ja Palveluntuottaja. Palvelutarjoaja-käyttäjä voi määritellä tallentamansa omat tai asiakkaansa tiedot julkisiksi julkaisemalla tiedot. Palveluntarjoaja-käyttäjä myöntää Palveluntuottajalle oikeuden käyttää, muokata, lisensoida ja myydä Tietoja.

Palveluun rekisteröityminen

Palveluun rekisteröidytään valitsemalla käyttäjänimi (sähköpostiosoite) ja salasana. Nämä kirjautumistiedot ovat henkilökohtaisia tai organisaatiokohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa muille. Palveluun rekisteröitynyt Käyttäjä on itse vastuussa näistä kirjautumistiedoista, eikä Käyttäjän ole mahdollista saada hyvitystä tai muuta korvausta Palveluntuottajalta, mikäli tunnukset ovat joutuneet ulkopuoliseen käyttöön. Tällaisissa tapauksissa Käyttäjän on ilmoitettava viipymättä kirjautumistietojen väärinkäytöstä Palvelun ylläpitotiimille sivun alalaidassa olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen OpenCO2.net(a)clonet.fi.

Alaikäisellä on oltava vanhemman tai huoltajan suostumus Palveluun rekisteröitymiseen.

Rekisteröidyttyään Palvelun Ei-kaupalliseksi käyttäjäksi, Yrityskäyttäjä ja Palveluntarjoaja- käyttäjä voivat saada pääsyn kaupalliseen palveluun hankkimalla tarvittavan käyttöoikeuden Palveluntuottajalta ja toimittamalla rekisteröintitiedot Palvelun ylläpitotiimille sivun alalaidassa olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen OpenCO2.net(a)clonet.fi.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyydensuoja

Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Palvelun keräämät henkilötiedot tallennetaan Palveluntuottajan ylläpitämään OpenCO2.net -käyttäjärekisteriin.

Palveluntuottaja ei luovuta Käyttäjiltä keräämiään henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Käyttäjä hyväksyy tietojen mahdollisen käytön tilastointi-, tutkimus-, ym. tarkoituksiin niin, että yksittäistä Käyttäjää tai käyttäjän tietoja ei voida tunnistaa.

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön nojalla Käyttäjällä on henkilötietojaan koskeva tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus. Käyttäjän on mahdollista poistaa kaikki itseensä liittyvät tiedot lähettämällä siitä viestiä Palvelun ylläpitotiimille sivun alalaidassa olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen OpenCO2.net(a)clonet.fi.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin rekisterin käyttötarkoitus sitä edellyttää.

Muut ehdot

Kaikissa tapauksissa Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden ylläpitää ja päivittää järjestelmää säännöllisesti, mikä saattaa rajoittaa Palvelun käytettävyyttä väliaikaisesti. Palveluntuottaja ei takaa Palvelun keskeytymätöntä saatavuutta ei-kaupallisille käyttäjille.

Kaupallisten käyttäjien käytettävyys- ja palvelutaso määritellään erillisissä Kaupallisten Palvelujen Hinnoittelu- ja Käyttöoikeusehdoissa.

Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen milloin tahansa pätevästä syystä.

Palveluntuottajalla on oikeus poistaa Palvelu osittain tai kokonaan käytöstä tai rajoittaa Palvelun käyttöä esimerkiksi liiallisen kuormituksen, päivityksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Sivuston omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut sivustoon ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntuottajalle tai sen yhteistyötahoille. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Palveluntuottaja ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Palvelun käytön myötä.

Käyttäjä voi viitata OpenCO2.net-palvelun käyttöön vain, jos Käyttäjä on kirjallisesti varmistanut, että Palveluntuottaja on varmentanut päästökertoimet, laskelmat ja raportit.

Palvelu voi sisältää mainontaa.

Rekisteröitymällä Palveluun, Käyttäjä hyväksyy sen, että Palveluntuottaja voi lähettää sähköpostilla tai muulla tavoin jäsenyyteen ja markkinointiin liittyvää viestintää. Käyttäjällä on myös oikeus kieltää markkinointiviestit.

Takuut

Palveluntuottaja takaa, että Palvelua tarjotaan Kaupallisille käyttäjille tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti 31. päivään joulukuuta 2022 asti. Palveluntuottaja ei takaa Tietojen laatua. Palveluntuottaja ei takaa, että Tiedot soveltuvat Käyttäjän tarkoitukseen. Kaikkien Tietojen käyttäminen on Käyttäjän omalla vastuulla.

Vahingonkorvausvastuun rajoitus ja poissulkeminen

Palveluntuottaja ei vastaa Palvelun tuotannossa käyttämiensä lähtötietojen paikkansapitävyydestä, kaupallisten käyttäjien Palveluun syöttämien tietojen paikkansapitävyydestä eikä takaa Palvelun tai sen toiminnallisuuksien tai ominaisuuksien virheetöntä toimintaa.

Palveluntuottaja ei vastaa Palvelun käytön välillisistä tai välittömistä seurauksista.

Palveluntuottaja ei ole vastuussa viivästyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut tapahtumasta, johon Palveluntuottaja ei ole voinut vaikuttaa tai jota se ei ole voinut ennakoida sopimusta tehdessään, ja jonka seurauksia sopijapuoli ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen. Ellei toisin osoiteta, tällaisia ylivoimaisia esteitä (force majeure) ovat muun muassa sota tai kapina, tulva, maanjäristys tai muu vastaava luonnonkatastrofi, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, palvelunesto, häiriö sähköntoimituksessa, tuonti- tai vientikielto, lakko, työsulku, boikotti tai muu vastaava teollinen toiminta.

Palveluntuottaja on vastuussa vain pakottavista lakisääteisistä vastuista. Kussakin tapauksessa Palveluntuottajan vastuun suuruus rajoittuu enintään Käyttäjän Palvelusta maksaman vuosimaksun suuruuteen.

Käyttäjä on itse korvausvelvollinen tämän sopimuksen ehtojen rikkomisesta, eikä kohdista Palveluntuottajaan mitään ehtojen rikkomisesta aiheutuvia tai siihen liittyviä vaatimuksia, vastuita, vahinkoja, kustannuksia tai kuluja. Käyttäjä, jolla ei ole oikeutta käyttää Tietoja, tai joka rikkoo mitä tahansa tämän sopimuksen säännöstä, on vastuussa kaikista Tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, käyttöoikeusmaksut, liiketoiminnan tuotto, välittömät ja välilliset tappiot ja vahingot).

Kiellot

Sivujen osittainenkin kopiointi on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sivusto on tarkoitettu organisaatioiden ja yksityishenkilöiden hiilijalanjälki- ja kädenjälkilaskelmien tekemiseen. Sivuston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty ilman Palveluntuottajan myöntämää kirjallista lupaa (kuten Yrityskäyttäjän ja Palveluntarjoaja-käyttäjän palvelusopimus).

Palveluntuottaja voi tehdä sopimuksia sivustolla olevien palvelujen hyödyntämisestä toisten oikeushenkilöiden kanssa. Palveluntuottaja ei kuitenkaan koskaan luovuta käyttäjiltä keräämiään henkilötietoja sopimuskumppaneilleen lukuun ottamatta Palvelun ylläpitotiimiin kuuluvia sopimuskumppaneita.

Sovellettava laki

Tähän sopimukseen ja kaikkien sopimuksen ehdoista johtuvien tai niihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.

Yhteystiedot

Clonet Oy (2796796-7)
Luuvantie 42
02620 Espoo

Voit ottaa meihin yhteyttä sivun alalaidassa olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen OpenCO2.netteiden käytön sallimista clonet.fi.