Hiilijalanjälkimerkki kertoo luotettavasta laskennasta. Merkki voidaan myöntää organisaatiolle, tuotteelle tai palvelulle.

OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkki

Hiilijalanjälkimerkki osoittaa, että laskettu hiilijalanjälki perustuu luotettaviin lähtötietoihin ja laskentamenetelmiin sekä täyttää laskentastandardien vaatimukset. Merkki voidaan myöntää organisaatiolle tai tuotteelle.

OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkki on OpenCO2net Oy:n hallinnoima vapaaehtoinen sertifikaatti. Tämä merkki voidaan myöntää sellaisille organisaatioille tai tuotteille, joiden hiilijalanjälki on määritetty tai verifioitu OpenCO2.net-palvelun avulla tai luotettavan kolmannen osapuolen toimesta.

Ota palvelu käyttöön

Merkki kertoo luotettavasta laskennasta

OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkki on kansainvälisen akkretoidun sertifiointi- ja luokituslaitos DNV:n validoima merkki.

DNV:n antama lausunto vahvistaa, että OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkki noudattaa Greenhouse Gas Protocol -standardin sekä ISO 14067 -standardin mukaisia vaatimuksia. Arvioinnissa huomioitiin merkin myöntämisen prosessivaiheet ja myöntämiseen tarvitut toimenpiteet sekä OpenCO2.netin laskentaperiaatteet ja päästökerrointietojen keruuprosessi.

Hiilijalanjälkimerkin avulla viestit sidosryhmille, että laskenta on toteutettu standardien mukaisesti.

Kuinka hiilijalanjälkimerkin voi saada?

Merkki voidaan myöntää, jos yritys tai tuote täyttää jonkin seuraavista alla olevista ehdoista.

Tutustu tarkemmin hiilijalanjälkimerkin sääntöihin ja ehtoihin.

Organisaation tai tuotteen hiilijalanjälki on laskettu käyttämällä OpenCO2.netin työkaluja.

OpenCO2net Oy tai sen OpenCO2.net-kumppani on määrittänyt hiilijalanjäljen.

OpenCO2net Oy tai jokin muu luotettava kolmas osapuoli on varmentanut hiilijalanjälkilaskennan tulokset.

Erilaiset Hiilijalanjälkimerkit

Hiilijalanjälkimerkki jakaantuu kolmeen merkkiin.

Hiilijalanjälki-merkki kertoo yrityksen tai tuotteen hiilijalanjäljen suuruuden.

Hiilijalanjälki laskettu -merkki kertoo yrityksen tai tuotteen nimen, jolle hiilijalanjälki on määritetty.

Hiilineutraali-merkki kertoo, että hiilijalanjälkeä on pienennetty ja loput päästöt on kompensoitu luotettavan palveluntarjoajan kautta.

OpenCO2.net- hiilijalanjälkimerkkikumppanit

Yhteistyökumppanimme päästötietojen varmentamisessa

DNV on riippumaton varmennuksen ja riskienhallinnan asiantuntija. DNV hyödyntää tietämystään turvallisuuden ja suorituskyvyn kehittämiseen, teollisuuden vertailuarvojen asettamiseen sekä ratkaisujen löytämiseen maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen.

Kasvihuonekaasupäästölaskelmien varmentamista suositellaan monissa standardeissa ja aloitteissa, kuten GHG Protocol, GRI ja CDP.

DNV tarjoaa kolmannen osapuolen varmennuksen, joka vahvistaa sidosryhmien luottamusta siihen, että julkisesti esitetyt tiedot ovat relevantteja, täydellisiä ja tarkkoja.

Lisätietoja: www.dnv.fi.

Yhteistyökumppanimme päästöjen vähentämisessä

Hukka AI:n hävikkityökalu auttaa ammattikeittiöitä mittaamaan, analysoimaan ja vähentämään ruokahävikkiä. Ruokahävikin minimointi on oleellisessa osassa organisaatioiden hiilijalanjäljen pienentämisessä sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hukka on SaaS-pohjainen ratkaisu, joka ei vaadi muita investointeja. Laskenta toteutetaan jo olemassa olevilla ratkaisuilla.

Hukka ja OpenCO2net yhdessä auttavat organisaatioita pienentämään niiden ruokahävikistä aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.

Lisätietoja: Tuure Karhu, tuure(a)hukka.ai, puh. 0505525263.

Kumppanimme hiilijalanjäljen kompensoinnissa

CO2esto on VTT:n nykyisten ja entisten asiantuntijoiden perustama kustannustehokkaisiin ilmastonmuutoksen hillintätoimiin keskittynyt yritys. CO2estolla on ainutlaatuinen kasvihuonekaasupäästöjen kompensointipalvelu, joka toimii EU:n päästökauppajärjestelmän kautta. CO2eston palvelussa haluttu määrä päästöjä kompensoidaan ostamalla päästöoikeuksia pois EU:n suurimpien päästölähteiden käytöstä.

CO2eston ja OpenCO2net yhteistyön avulla jokainen organisaatio voi toimia hiilineutraalisti. OpenCO2.net -palvelun avulla voidaan määrittää yrityksen, tuotteen tai tilaisuuden hiilijalanjälki, jota vastaavat päästöt kompensoidaan CO2eston kautta. Hiilineutraaleille yrityksille ja tuotteille voidaan antaa hiilineutraaliuden osoittava vihreä Hiilineutraali-merkki.

Lisätietoja: info(a)co2esto.com.

Kumppanimme sisällöntuotannossa

flyAR Augmented Reality Studio on interaktiivisiin ja kolmiulotteisiin lisätyn todellisuuden tuotantoihin erikoistunut luova AR Studio. Yritys tuottaa räätälöityjä ratkaisuja käyttäen alan parhaita ja tarpeeseen sopivimpia työkaluja ja ohjelmistoja.

flyAR tuottaa OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkkiin liittyvää infografiikkaa, jonka avulla voidaan kuvata päästöjen jakauma päästölähteittäin. Infografiikka voidaan liittää hiilijalanjälkimerkkiin QR-koodin avulla.

Lisätietoja: Frans Tihveräinen, CEO, co-founder, frans(a)flyar.fi.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai suoraan asiantuntijaamme, niin mietitään yhdessä mikä OpenCO2.net-laskuri sopisi parhaiten organisaatiollesi.

*pakollinen

Sari Siitonen

Perustaja, toimitusjohtaja

sari(a)openco2.net

040 761 5221