EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Clonet Oy (2796796-7)
Luuvantie 42
02620 Espoo

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Sari Siitonen

OpenCO2.net@clonet.fi

Rekisterin nimi

OpenCO2.net käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon liittyviin tarkoituksiin, verkkopalvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja markkinointitarkoituksiin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat rekisteröityneen käyttäjän tunnistamiseen liittyvät henkilötiedot: käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, kotimaa ja käyttäjän tyyppi (yrityskäyttäjä, yksityishenkilö, tutkija, todentaja). Muut tiedot ovat käyttäjän ilmoittamia päästölaskennan lähtötietoja.

Tietolähteet

Henkilötiedot kerätään käyttäjiltä joko rekisteröitymisen yhteydessä tai palvelun käytön aikana.

Tietojen vastaanottajat

Rekisteriä ja sen sisältämiä tietoja käyttää ainoastaan OpenCO2.net -palvelun ylläpitotiimi, johon kuuluu rekisterinpitäjän lisäksi Clonet Oy:n alihankkijana toimiva Codelia Oy. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksen tähän tekee lain vaatimat viranomaisille annettavat tiedot.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja Euroopan Unionin jäsenmaiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käyttää OpenCO2.net -palvelun ylläpitotiimi. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä ottaen kuitenkin huomioon käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Rekisteröidyn oikeudet

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan henkilöllä, jonka henkilötietoja on tallennettu rekisteriin, on oikeus:

  • Tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa.
  • Vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa oikaisua ja tarpeettomien tai vanhentuneiden henkilötietojensa poistamista. Vaatimus tehdään lähettämällä kirjallinen pyyntö OpenCO2.net-rekisterin yhteyshenkilölle tai päivittämällä itse omat henkilötiedot rekisteriin.
  • Kieltää omien henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Kieltäminen tehdään lähettämällä kirjallinen pyyntö OpenCO2.net-rekisterin yhteyshenkilölle.
  • Tehdä tietosuojaviranomaiselle valitus, jos henkilötietoja käsitellään tämän rekisteriselosteen tai voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 24.5.2018.