Ilmastoon ja hiilijalanjälkiin liittyvät uutiset kasvattavat tietoutta.
Artikkelit> Hiilikädenjälki - mitä se tarkoittaa ja kuinka se määritellään?
Hiilikädenjälki kuvaa jonkun ratkaisun positiivisia ilmastovaikutuksia verrattuna baseline-ratkaisuun.

Hiilikädenjälki - mitä se tarkoittaa ja kuinka se määritellään?

13.4.2023 | Sari Siitonen |

Toisin kuin negatiivisiin ilmastovaikutuksiin keskittyvä hiilijalanjälki, hiilikädenjälki kuvaa sitä, kuinka voisimme auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Positiivinen hiilikädenjälki syntyy siitä, että yrityksen tarjoama ratkaisu pienentää jonkun toisen – tyypillisesti asiakkaan – hiilijalanjälkeä. Sen sijaan oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi tehdyt toimet eivät kasvata yrityksen hiilikädenjälkeä.

Viime aikoina positiivisen hiilikädenjäljen kasvattaminen on asetettu tavoitteeksi niin kansallisella tasolla kuin vientiteollisuudessakin. Muiden muassa Climate Leadership Coalition (CLC) ja Business Finland ovat olleet vahvasti edistämässä hiilikädenjälkeen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa ja kannustamassa yrityksiä tavoittelemaan entistä suurempaa hiilikädenjälkeä.

Suomessa kehitetty standardipohjainen hiilikädenjälki-metodologia

Suomi on edelläkävijä hiilikädenjäljen laskentamenetelmien kehittämisessä. VTT  ja LUT-yliopisto esittelivät kehittämänsä hiilikädenjäljen laskentamenetelmän alun perin syksyllä 2018. Sittemmin kädenjälkimetodologiaa on laajennettu siten, että tarkastelussa voidaan ottaa huomioon ilmastonäkökulman lisäksi muitakin positiivisia ympäristövaikutuksia.

Hiilikädenjälki voidaan määrittää yksittäiselle tuotteelle tai palvelulle, ja sen laskentamenetelmä perustuu tuotteen hiilijalanjäljen määrittämistä koskevan standardin (ISO 14067) vaatimuksiin. Koko yrityksen hiilikädenjälki voidaan määrittää laskemalla yhteen yrityksen valmistamien tuotteiden hiilikädenjäljet.

Positiivinen hiilikädenjälki voi olla seurausta esimerkiksi energia- tai materiaalitehokkuuden parantamisesta tai fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta uusiutuvilla.

Hiilikädenjälki perustuu hiilijalanjälkilaskentaan

Hiilijalanjälkitieto on oleellinen osa hiilikädenjälkilaskentaa. Tuotteen – tai raaka-aineen, polttoaineen, prosessin tai palvelun – hiilikädenjälki lasketaan kahden hiilijalanjäljen erotuksena. Kun yrityksen tarjoamalla ratkaisulla on pienempi hiilijalanjälki kuin niin sanotulla baseline-ratkaisulla, muodostuu positiivinen hiilikädenjälki.

Baseline-ratkaisun valintaan vaikuttaa se, korvaako tuote jonkin muun markkinoilla olevan ratkaisun vai onko se aivan uusi. Baseline voi tapauskohtaisesti olla joko tilanne ilman kyseistä tuotetta, yleisesti käytössä oleva tuote, markkinajohtaja, keskimääräinen tuote tietyllä markkinalla tai ns. paras saatavilla oleva (BAT) ratkaisu. Baseline voi olla myös yrityksen nykyisin valmistama tuote, joka on edelleen markkinoilla. Baselinen oikealla valinnalla on ratkaiseva merkitys sekä laskentatuloksen että sen perusteella tehtävien ympäristöväittämien luotettavuuden kannalta.

Toisin kuin hiilijalanjälki, joka voidaan määrittää yksikäsitteisesti, hiilikädenjälki voi olla erilainen tilanteesta riippuen. Esimerkiksi eri markkinoilla voi olla nykyisin käytössä erilaisia ratkaisuja, jotka ovat korvattavissa samalla edistyneemmällä tuotteella. Näin ollen tuotetta on verrattava kussakin tapauksessa vallitsevaan vertailukohtaan (baseline), ja hiilikädenjälki määräytyy tämän vertailun pohjalta.

Hiilikädenjälki strategiseksi tavoitteeksi

Jos yritys keskittyy oman hiilijalanjäljen pienentämisen ohella myös positiivisen hiilikädenjäljen kasvattamiseen, on tällä merkittävä vaikutus yrityksen tekemiseen ja kehitysmahdollisuuksiin. Kun mahdollisia ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseen etsitään usein yrityksen ulkopuolelta hankittavista tuotteista ja palveluista, hiilikädenjälki puolestaan kasvaa, kun yritys keskittyy vahvasti omiin prosesseihin, innovaatiotoimintaan ja tuotekehitykseen. Omia päästövähennystoimia arvioidaan usein kustannustehokkuuden näkökulmasta, kun taas asiakkaille tarjottavien uusien, ilmaston kannalta parempien, ratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia kannattaa arvioida niiden markkinapotentiaalin ja yrityksen kilpailuedun vahvistamisen näkökulmasta. 

Kun yrityksen strategiseksi tavoitteeksi otetaan hiilikädenjälki ja sen kasvattaminen, on tavoite kiinteästi sidoksissa liiketoiminnan kasvuun: mitä enemmän ja laajemmalle markkinalle näitä ratkaisuja onnistutaan myymään, sitä suuremmaksi yrityksen positiivinen hiilikädenjälki kasvaa. Ja onhan positiivisen hiilikädenjäljen kasvattaminen myös psykologisesti paljon innostavampi tavoite kuin oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen.

 

OpenCO2net tarjoaa asiakkailleen työkaluja sekä konsultointia hiilijalanjälkien ja hiilikädenjälkien määrittämiseen ja päästövähennysten toteuttamiseen. OpenCO2.net -hiilijalanjälkialustan maksullisilla palveluilla saat käyttöösi laajan työkalupaketin, joka sisältää hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskureiden lisäksi kattavan ja luotettavan päästötietokannan.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutikirjeemme saat ajakohtaista tietoa palveluistamme.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai suoraan asiantuntijaamme, niin mietitään yhdessä mikä OpenCO2.net-laskuri sopisi parhaiten organisaatiollesi.

*pakollinen

Sari Siitonen

Perustaja, toimitusjohtaja

sari(a)openco2.net

040 761 5221