Ilmastoon ja hiilijalanjälkiin liittyvät uutiset kasvattavat tietoutta.
Artikkelit> Ilmastosanasto haltuun: hiilijalanjälkilaskentaan liittyvät termit
Vihreää ruohoa ja auringonsäteitä

Ilmastosanasto haltuun: hiilijalanjälkilaskentaan liittyvät termit

28.4.2022 | Anna Gaib |

Ilmastokeskustelua värittää ilmastosanasto, jonka takia keskustelun seuraaminen saattaa tuntua vaivalloiselta. Mitä hiilidioksidiekvivalentti tarkoittaa? Miten hiilikädenjälki poikkeaa hiilijalanjäljestä? Tässä blogisarjassa karistamme turhan jargonin käytetyimpien ilmastotermien ympäriltä ja avaamme ne selkokielellä.  

Ilmastokeskustelun seuraaminen käy yhä haastavammaksi uusien termien takia. Vastaukseksi tähän kirjoitimme kaksiosaisen Ilmastotermit haltuun -blogisarjan, jossa käsitellään alan sanastoa. Ensimmäisessä osassa keskitymme ilmastosanastoon hiilijalanjälkilaskennan ympärillä, toinen osa käsittelee päästövähennystavoitteisiin liittyviä termejä. Tämän blogisarjan jälkeen olet kartalla alan tärkeimmästä sanastosta ja keskustelun seuraaminen on helpompaa. Lue alta päästöjen syntyyn liittyvät alan tärkeimmät termit ja mitä ne tarkoittavat. 

Mitä tarkoittaa hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki kuvaa tietyn kokonaisuuden (esimerkiksi tuotteen, palvelun, yrityksen, kaupungin tai maan) aiheuttamaa ilmastokuormaa. Hiilijalanjälkeä määrittäessä tulee huomioida laskettavan kokonaisuuden välittömät ja välilliset päästöt sen koko elinkaaren aikana. Hiilijalanjälki ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e). 

Mikä on hiilidioksidiekvivalentti?

Hiilidioksidiekvivalentti on suure, jonka avulla voidaan esittää eri kasvihuonekaasujen yhteenlaskettu ilmastovaikutus. Hiilidioksidin lisäksi ilmastoa lämmittää muun muassa metaani ja typpioksiduuli, joilla on paljon hiilidioksidia suurempi ilmastovaikutus. Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e) huomioi eri kasvihuonekaasujen ilmastovaikutukset ja muuttaa ne yhteismitallisiksi hiilidioksidin (CO2) kanssa.  

Mitä tarkoitetaan päästökertoimella?

Päästökerroin kuvaa, kuinka paljon päästöjä syntyy tuotteen tai palvelun tuotannon yhteydessä. Päästökerroin suhteuttaa päästöjen suuruuden esimerkiksi tuotteen tuotantomäärään tai rahalliseen arvoon.  Päästökertoimia käytetään hiilijalanjäljen laskennassa. Päästökertoimia on erityyppisiä: koko elinkaaren aikaisten päästökertoimien lisäksi esimerkiksi käytönaikaisia tai elinkaaren alkupään (upstream tai cradle-to-gate) sisältäviä kertoimia.  

Mitä päästöintensiteetti kuvaa?

Päästöintensiteetti kertoo, kuinka paljon päästöjä syntyy verrattuna esimerkiksi yrityksen liikevaihtoon. Muita vertailukohtia voivat olla esimerkiksi yrityksen energiankäyttö tai kaupunkien tapauksessa vaikka asukasluku. 

Mikä on hiilikädenjälki?

Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen tai palvelun positiivista ilmastovaikutusta verrattuna perinteiseen tuotteeseen tai palveluun. Jos yrityksesi tuottaa palveluja tai tuotteita, joilla on pienempi hiilijalanjälki kuin perinteisillä ratkaisuilla, voi muodostua positiivinen hiilikädenjälki. Omien päästöjen pienentäminen ei kasvata hiilikädenjälkeä, mutta tarjoamalla vähäpäästöisiä tuotteita yritys auttaa asiakkaitaan pienentämään hiilijalanjälkeä. SPINNOVA® kuitu on hyvä esimerkki tuotteesta, jolla on positiivinen hiilikädenjälki.  

Haluatko ymmärtää paremmin alan keskustelua? 

Tutustu koulutuksiimme ja toukokuun puolivälissä julkaistavaan blogisarjan seuraavan osaan, joka käsittelee ilmastotavoitteiden termejä tai ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutikirjeemme saat ajakohtaista tietoa palveluistamme.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai suoraan asiantuntijaamme, niin mietitään yhdessä mikä OpenCO2.net-laskuri sopisi parhaiten organisaatiollesi.

*pakollinen

Sari Siitonen

Perustaja, toimitusjohtaja

sari(a)openco2.net

040 761 5221