Ilmastoon ja hiilijalanjälkiin liittyvät uutiset kasvattavat tietoutta.
Artikkelit> Mistä tietää, onko hiilijalanjälkilaskenta luotettava?
Mistä tunnistaa luotettavan hiilijalanjälkilaskennan? Kuvassa neljä puista kuutiota, joista muodostuu kuva käsistä ja maapallosta.

Mistä tietää, onko hiilijalanjälkilaskenta luotettava?

30.11.2022 | Anna Gaib |

Perusasioiden tunteminen hiilijalanjälkilaskennasta on tarpeen, olipa sitten tarkoituksena tehdä yrityksen hiilijalanjälkilaskenta itse tai teettää se ulkopuolisella konsultilla. Laskentatuloksen luotettavuus saattaa mietityttää. Onko mahdollista sortua vahingossa viherpesuun? Vaikka hiilijalanjälkilaskennassa on riski ajautua väärän tiedon antamiseen, ovat nämäkin karikot helposti väistettävissä. Kirjoitimme listan siitä, mistä tunnistaa laadukkaan hiilijalanjälkilaskennan ja mitä kannattaa huomioida suunnitellessa hiilijalanjälkilaskentaa.

Selvitä ensin onko hiilijalanjälkilaskenta standardipohjainen

Hiilijalanjälkistandardit ohjaavat hiilijalanjälkilaskennan tekemistä. Standardeja hyödyntämällä voidaan varmistaa, että laskennoissa on huomioitu kaikki oleellinen ja että laskennat ovat yhdenmukaisia. Tunnettuja organisaatiotason päästölaskentaa koskevia standardeja ovat Greenhouse Gas Protocol -standardit, ISO 14064-1 sekä ISO 14069. Tuotekohtaisessa laskennassa tunnettuja standardeja ovat puolestaan muun muassa ISO 14067 ja PAS 2050 -standardit. Vaikka standardeja on useita, niin älä anna sen hämätä – ne kaikki pyrkivät kohti samaa päämäärää. Jos laskennan ei mainita pohjautuvan mihinkään standardiin, ei kyseessä ole hiilijalanjälkilaskenta, vaan enemminkin päästöarvio.

Huomioidaanko laskennassa kaikki oleelliset päästölähteet?

Päinvastoin kuin usein kuullaan, yrityksen päästölaskennassa scope 3 eli hankintaketjusta ja hankinnoista syntyvät päästöt eivät ole vapaaehtoisia laskettavia. Standardit ohjaavat tarkasti, mitä laskentaan tulee sisällyttää, ja raportissa on perusteltava huolellisesti, jos jokin päästölähde on jätetty laskennan ulkopuolelle.

Miten valitaan oikeat päästökertoimet?

Päästökertoimia löytyy netistä monenlaisista lähteistä. Hiilijalanjälkilaskennan luotettavuuden kannalta on tärkeää varmistaa, että laskentaan valikoituvat laadukkaimmat mahdolliset päästökertoimet. Ensisijaisesti käytetään aina primääridataa, eli sellaisia päästökertoimia, jotka on luotettavasti laskettu kyseiselle päästölähteelle. Tällaista dataa voi saada esimerkiksi sähkön osalta suoraan sähköyhtiöltä tai ostettujen tuotteiden ja palveluiden osalta toimittajan toteuttamasta luotettavasta päästölaskennasta. Mikäli primääridataa ei ole saatavilla, käytetään laadukasta sekundääridataa, eli esimerkiksi päästötietokannoista löytyviä keskimääräisiä päästökertoimia. Päästökertoimia valitessa on siis tärkeää kiinnittää huomiota datan lähteeseen sekä siihen, miten päästökerroin on määritelty. OpenCO2.net tarjoaa Suomen kattavimman päästötietokannan. Sieltä löytyy yli 3 500 valmiiksi tarkistettua päästökerrointa yritysten päästölaskennan tarpeisiin.

Kuka laskennan toteuttaa tai on toteuttanut?

Hiilijalanjälkilaskenta on paljon enemmän kuin pelkkää kertolaskua ja vaatii usein erikoisosaamista. Oletko tehnyt aikaisemmin hiilijalanjälkilaskentoja tai onko laskenta tai laskennassa käyttämäsi laskuri ja laskentapohja asiantuntijan toteuttama? Jos vastasit näihin kysymyksiin kieltävästi, on hyvin todennäköistä, että laskenta ei läpäisisi tarkastustamme puhtain paperein. Paranna laskennan luotettavuutta kouluttautumalla tai ulkoistamalla laskurin tekeminen asiantuntijalle.

Onko hiilijalanjälkilaskenta varmennettu?

Laskentatietojen varmentaminen parantaa laskennan luotettavuutta. Se, että laskentaa ei ole varmennettu ei automaattisesti kuitenkaan tarkoita sitä, että laskenta olisi väärin tai yritys olisi syyllistynyt viherpesuun. Varmennuksen teettäminen asiantuntijalla sulkee kuitenkin ulos mahdollisuuden virheisiin ja vahvistaa sen, että kaikki on mennyt standardien  mukaan.

Mitä tiedolla tehdään?

Hiilijalanjälkitietoa voi käyttää moneen tarkoitukseen, kuten liiketoiminnan kehittämiseen, viestintään, päästövähennysten suunnitteluun ja kompensointipalvelujen ostamiseen. Luotettava laskenta on ensimmäinen askel kompensointiin, ja heti seuraava askel ennen kompensointipalvelujen hankkimista ovat omat päästövähennykset. Jos yritys päättää kompensoida päästönsä ilman aikomustakaan selvittää voidaanko hiilijalanjälkeä pienentää, niin kyseessä on ilmiselvästi viherpesu. Jos puolestaan tietoa käytetään ilmastoystävällisen liiketoiminnan kehittämiseen, päästökehitystä seurataan ja tehdään aktiivisesti töitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi, on yritys hyvällä polulla kohti hiilineutraaliutta.

OpenCO2.net on asiantuntijoiden kehittämä hiilijalanjälkialusta, josta löytyy kaikki työkalut yritysten hiilineutraaliusmatkaan. Tarjoamme kattavat työkalut myös konsulttien käyttöön. Palvelumme soveltuu yksittäisen tuotteen tai koko yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Maksavana asiakkaana saat käyttöoikeudet yritys- ja tuotekohtaisiin laskureihin, Suomen kattavimpaan päästötietokantaan, päästöseurantaan, päästöskenaariotyökaluun ja hiilikädenjälkilaskuriin. Voimme myös toteuttaa yrityksesi käyttöön yksilöllisen laskurin.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutikirjeemme saat ajakohtaista tietoa palveluistamme.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai suoraan asiantuntijaamme, niin mietitään yhdessä mikä OpenCO2.net-laskuri sopisi parhaiten organisaatiollesi.

*pakollinen

Sari Siitonen

Perustaja, toimitusjohtaja

sari(a)openco2.net

040 761 5221