Ilmastoon ja hiilijalanjälkiin liittyvät uutiset kasvattavat tietoutta.
Artikkelit> Pakkausalan sääntely lisääntyy
Pakkausalalla on tiedossa sääntelyä, joka tulee vaikuttamaan useisiin toimijoihin.

Pakkausalan sääntely lisääntyy

28.2.2024 | Anna Kemppainen |

Pakkausalalla sääntely kasvaa ja muutoksia on tiedossa lähivuosina. Mitä kuuluu pakkausalan sääntelylle alkukeväällä 2024? Keräsimme blogiin keskeisimmät kuulumiset. 

Pakkausjätteen määrä on kasvanut vuosittain ja keskimäärin EU:n alueella asukas tuotti 189 kg pakkausjätettä vuonna 2021, kun luku oli vielä vuonna 2012 155 kg. Suomalainen tuotti pakkausjätettä vuonna 2021 keskimäärin 159 kg.

Vuoden 2023 lopussa Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksen uudesta pakkaus- ja pakkausjätedirektiivistä, jonka yhtenä tavoitteena on vähentää pakkausjätteen määrää. Direktiivi sisältää vaatimuksia pakkausmateriaaleille, niiden uudelleenkäytettävyydelle ja kierrätykselle. Ehdotuksen toteutuessa direktiivi kattaisi kaikenlaiset pakkaukset materiaaleista riippumatta sekä kaiken pakkausjätteen alkuperästä riippumatta.

Jatkossa pakkausjätteen syntymistä tulisi välttää, eli ensisijaisesti pakkausmateriaalia tulisi vähentää ja kertakäyttöpakkauksia korvata uudelleenkäytettävillä pakkauksilla. Yleiset tavoitteet pakkausjätteen määrän vähentämiselle on 5 % vuoteen 2030 mennessä, 10 % 2035 mennessä ja 15 % 2040 mennessä. Muovipakkausten kohdalla tavoitteet ovat  vieläkin tiukemmat: 10 % vuoteen 2030 mennessä, 15 % vuoteen 2035 mennessä ja 20 % vuoteen 2040 mennessä.

Mikäli pakkausta ei voida käyttää sellaisenaan uudelleen, tulisi sen olla kierrätettävissä. Pakkauksien kierrätettävyydelle haasteita tulee esimerkiksi elintarvikkeiden kohdalla, sillä tuotteiden ominaisuudet ja vaatimukset niiden säilyvyydelle sekä hygieenisyydelle aiheuttavat lisävaatimuksia. Elintarvikepakkausten kierrätettävyys ei ole välttämättä niin yksinkertaista, sillä usein pakkauksissa tarvitaan esimerkiksi erilaisia pinnoitteita ja useamman materiaalin käyttöä. Lisäksi jo kertaalleen kierrätetyn materiaalin käyttö elintarvikepakkauksissa ei ole yksinkertaista, sillä esimerkiksi kierrätysmuovin puhtaudesta ei voida aina mennä takuuseen ja näin ollen sitä ei voida käyttää elintarvikepakkauksissa. 

Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi toisi mukanaan vaatimuksia myös merkinnöille, jotta kuluttajavalistus lisääntyisi. Koko pakkauksen elinkaari huomioiden pakkauksen tulisi täyttää turvallisuus- ja kestävyysvaatimukset, olla kierrätettävä sekä ongelmallisten aineiden osuus tulisi minimoida. Erityisesti EU:ssa halutaan kieltää hitaasti hajoavien perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) sekä bisfenoli A:n (BPA) lisääminen ja käyttäminen elintarvikepakkauksissa. 

Pakkausalan vastuullisuus ei ole yksioikoista 

Pakkausmateriaalit ja niiden vaikutukset esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöihin eivät ole niin yksiselitteisiä kuin voisi luulla. Vaikka ajatellaan, että biomateriaaleista tai osittain kierrätysmuovista valmistetut muovikassit ovat vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja, voi todellisuudessa niiden kasvihuonekaasupäästöt olla yhtä suuret tai jopa suuremmat kuin tavallisella muovikassilla. Lisäksi tulee muistaa, että biopohjaiset materiaalit, kuten biomuovit, eivät ole välttämättä biohajoavia. 

Yleisesti fossiilisten raaka-aineiden, esimerkiksi muovimateriaalien, käyttöä on hyvä vähentää. Voi kuitenkin olla, että vaihtoehtoisista materiaaleista valmistetut pakkaukset eivät välttämättä kestä yhtä kovaa kulutusta kuin primäärimateriaaleista valmistetut. Lähtökohtaisesti pahvi- ja paperipakkaukset ovat kuitenkin ympäristöystävällisempi vaihtoehto, etenkin kun käytönjälkeisestä kierrätyksestä huolehditaan asianmukaisesti. Tärkeintä on, että pakkaus suojaa tuotetta. 

Haluatko ymmärtää paremmin pakkausalan vaikutusta ilmastoon? 

Mikäli haluat selvittää oman pakkauksesi hiilijalanjäljen, onnistuu se OpenCO2.net -alustan työkaluilla. Tuotelaskurilla voit laskea sekä itse tuotteesi, että sen pakkaamiseen kuluvat materiaalit ja selvittää näiden kasvihuonekaasupäästöt. Vaikkei yritykselläsi olisikaan tällä hetkellä tavoitteena vähentää toiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä tai yrityksesi ei kuuluisi esimerkiksi vastuullisuusraportointidirektiivi CSRD:n piiriin, voi muuttuva pakkausalan sääntely lisätä kysyntää myös pakkausten päästölaskennalle. Erityisesti pakkausvalmistajien ja yritysten, joiden pakkaamiseen liittyy erityisiä tarpeita, kannattaa pohtia, miten omat pakkaukset vastaavat jatkossa muuttuviin vaatimuksiin. 

Varaa demo kuullaksesi lisää tarjoamistamme palveluista. Lisäksi olemme mukana 13.-14.3. järjestettävillä PacTec, FoodTec, PlastExpo Nordic 2024 -messuilla, jossa asiakkaamme Jospak kertoo pakkausten hiilijalanjälkilaskennasta. Messuilla voit myös tutustua toteuttamaamme räätälöityyn laskuriin, jossa on esimerkinomaisesti mahdollista testata pakkauksen päästölaskentaa. Lisäksi OpenCO2net yhdessä 3E Energyn kanssa on päivittämässä Elintarviketeollisuuden vähähiilisyystiekarttaa, joka valmistuu kesän 2024 aikana. 

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutikirjeemme saat ajakohtaista tietoa palveluistamme.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai suoraan asiantuntijaamme, niin mietitään yhdessä mikä OpenCO2.net-laskuri sopisi parhaiten organisaatiollesi.

*pakollinen

Sari Siitonen

Perustaja, toimitusjohtaja

sari(a)openco2.net

040 761 5221