Ilmastoon ja hiilijalanjälkiin liittyvät uutiset kasvattavat tietoutta.
Artikkelit> Scope 3 -laskennan haasteet – mitä yritysten on hyvä tietää?
Scope 3 -päästölaskelmissa tiivis yhteistyö toimitusketjussa on välttämätöntä luotettavien laskentatulosten saavuttamiseksi.

Scope 3 -laskennan haasteet – mitä yritysten on hyvä tietää?

24.5.2023 | Patrik Borenius |Scope 3, Yrityksen hiilijalanjälki

Scope 3 päästöjen laskeminen saattaa olla yritykselle haastava tehtävä, sillä se edellyttää kattavaa ymmärrystä toimitusketjusta ja toiminnan epäsuorista vaikutuksista. Tässä tekstissä käymme läpi yleisimpiä haasteita, joita organisaatiot kohtaavat scope 3 -päästöjä laskiessaan.  

Scope 3 –laskenta aloitetaan tietojen keräämisellä  

Yrityksen hiilijalanjälkilaskenta jaetaan päästölähteiden mukaan kolmeen ryhmään, ja yleisesti näitä kutsutaan englanninkielisen termin mukaan scopeiksi. Scope 1 sisältää yrityksen oman toiminnan suorat päästöt, scope 2 energianhankinnasta aiheutuvat päästöt ja scope 3 arvoketjuista ja hankinnoista syntyvät päästöt.  

Yksi scope 3 -laskennan suurimmista haasteista on tiedonkeruu. Tarkasteltavan organisaation on kerättävä tietoja sisäisistä tietolähteistään, alihankkijoilta, asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä, jotta se voi laskea päästönsä tarkasti. Monilla organisaatioilla ei kuitenkaan ole tarvittavia järjestelmiä näiden tietojen keräämiseksi, ja siksi tietojen hankkiminen voi olla aikaa vievää ja kallista.  

Kustannustehokkuutta voidaan parantaa, jos scope 3 -päästölaskennassa tarvittavien tietojen kerääminen hyödyttää yritystä muutenkin kuin päästölaskennan näkökulmasta. Näin usein myös käy, kun tietoa etsitään ja aletaan dokumentoida. Esimerkiksi ottamalla käyttöön parempia järjestelmiä, joilla kerätään tietoa ostetuista materiaaleista ja niiden määristä, yritykset voivat saada arvokasta tietoa myös liiketoiminnan muista osa-alueista. Tämä voi auttaa tunnistamaan toimitusketjun optimointiin liittyviä mahdollisuuksia ja tuoda kustannussäästöjä, mikä puolestaan tekee tiedonkeruuseen tehdystä investoinnista entistä kannattavamman.

Scope 3 –laskenta voi olla monimutkaista 

Scope 3 -päästölaskenta on monimutkaista, sillä päästöt ovat usein peräisin monista eri lähteistä, kuten ostetuista tavaroista ja palveluista, kuljetuksista ja jakelusta, syntyneestä jätteestä ja myytyjen tuotteiden käytöstä. Kaikkia epäsuorien päästöjen lähteitä voi olla vaikea tunnistaa koko arvoketjun osalta, varsinkin jos mukana on useita alihankkijoita. 

Vaikka scope 3 -laskentaan saattaa liittyä isojakin kysymysmerkkejä, ei kannata lannistua ja jättää laskentaa tekemättä. Jostakin pitää aloittaa. Vaikka toimintotietojen, päästökertoimien ja tulevaisuuden näkymien tarkkuus saattaa parantua ajan mittaan, alustavat arviot voivat olla mahdollisuus tunnistaa suurimmat päästölähteet ja olla siten tärkeä työkalu päästövähennysten suunnitteluun. On myös tärkeää huomata, että kaikki scope 3 -päästöluokat eivät ole yhtä tärkeitä kaikille yrityksille. Keskittymällä liiketoimintansa ja toimitusketjunsa kannalta tärkeimpiin luokkiin yritykset voivat edistyä merkittävästi hiilijalanjälkensä pienentämisessä. 

Toimitusketju kannattaa sitouttaa scope 3 –laskentaan 

Jotta scope 3 -päästöt voidaan laskea tarkasti, yritysten on tehtävä yhteistyötä toimittajiensa kanssa saadakseen tietoa niiden päästöistä. Toimittajilla ei kuitenkaan aina ole tarvittavia tietoja tai ne saattavat epäröidä päästötietojen jakamista kilpailutilanteen vuoksi. Vielä tällä hetkellä toimittajakohtaisten tietojen puute on haaste lähes jokaiselle yritykselle. Usein näkee, että laskennassa on käytetty keskimääräisiä ja jopa vanhentuneita päästökertoimia, jotka voivat yliarvioida päästöjä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä valuuttaan perustuviin kertoimiin, joita käytettäessä esimerkiksi inflaatio ja valuuttakurssit voivat vaikuttaa tulosten tarkkuutta heikentävästi.  

Tämän haasteen taklaamiseksi yritysten kannattaa rakentaa alihankkijoihin vahvat suhteet ja kannustaa niitä kehittämään vastuullisuuttaan. Kun tehdään tiivistä yhteistyötä ja korostetaan päästötietojen merkitystä, alihankkijat voivat olla motivoituneita toimittamaan tarkempia päästötietoja tuotteistaan ja palveluistaan. Lisäksi päästötietojen sisällyttäminen yhdeksi kriteeriksi toimittajia kilpailuttaessa, voi kannustaa toimittajia asettamaan vastuullisuuden etusijalle ja parantamaan päästöraportointiaan. 

Scope 3 -laskennan kustannukset 

Scope 3 -päästöjen laskeminen voi aiheuttaa yrityksille taloudellisia rasitteita, sillä se vaatii jonkin verran aikaa ja resursseja. Jotta yritykset voivat kerätä ja analysoida tietoja tarkasti, niiden on ehkä investoitava uusiin järjestelmiin ja prosesseihin tai palkattava lisähenkilöstöä. Scope 3 -päästölaskennasta on kuitenkin tulossa pakollista suurelle joukolle yrityksiä, joten scope 3 -laskentaan kannattaa joka tapauksessa valmistautua. 

Yksi mahdollinen ratkaisu näihin haasteisiin on oikeiden työkalujen ja teknologioiden hyödyntäminen tietojen keräämisen ja analysoinnin automatisoimiseksi. Esimerkiksi integroimalla luotettavat päästökertoimet suoraan yrityksen omiin järjestelmiin yritykset voivat välttää arkaluonteisten ja suurten tietomäärien siirtymisen yrityksen ulkopuolelle. Jotta tämä olisi mahdollista, on ensin kuitenkin tehtävä laskentarajaus ja tunnistettava yritykselle oleelliset päästölähteet. Siksi liikkeelle kannattaa lähteä toteuttamalla scope 3 –laskenta ainakin kerran. Laskenta voi myös tarjota arvokkaita näkemyksiä sellaisista liiketoiminnan osa-alueista, joita ei ehkä ole aiemmin tarkasteltu yksityiskohtaisesti. Tämä voi esimerkiksi johtaa tehokkaampiin käytäntöihin ja kustannussäästöihin. 

OpenCO2.net tarjoaa työkalut Greenhouse Gas Protocol Scope 3 -standardin mukaiseen päästölaskentaan. Hiilijalanjälkilaskurillamme sekä laajalla päästötietokannallamme pystyt laskemaan luotettavasti yrityksen hiilijalanjäljen sisältäen scopet 1 ja 2 sekä kaikki scope 3 -kategoriat. Toteutamme myös päästölaskentakoulutuksia sekä hiilijalanjälkilaskentoja konsulttityönä. 

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutikirjeemme saat ajakohtaista tietoa palveluistamme.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai suoraan asiantuntijaamme, niin mietitään yhdessä mikä OpenCO2.net-laskuri sopisi parhaiten organisaatiollesi.

*pakollinen

Sari Siitonen

Perustaja, toimitusjohtaja

sari(a)openco2.net

040 761 5221