Ilmastoon ja hiilijalanjälkiin liittyvät uutiset kasvattavat tietoutta.
Artikkelit> Vastuullisuus osana liiketoimintaa
Vastuullisuus auttaa kasvamaan.

Vastuullisuus osana liiketoimintaa

27.9.2023 | Anna Gaib |

Haluamme, että toimintamme tuottaa enemmän hyvää kuin huonoa. Jokaisen asiakasprojektimme tavoite on tuottaa maailmaan vähemmän päästöjä, joko suoraan tai välillisesti. Vastuullisuutemme ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan ympäristökysymyksiin.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Lakien ja määräysten lisäksi kunnioitamme muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien julistusta ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sääntöjä. Odotamme samaa myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme ja asiakkailtamme. 

Toimimme vastuullisesti. Kehitämme toimintamme vastuullisuutta tavoitteellisesti. Otamme kaikessa toiminnassamme ympäristön huomioon, ja pyrimme minimoimaan toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset. Huomioimme toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen periaatteet. Pyrimme omassa toiminnassamme kohti hiilineutraaliutta. Laskemme vuosittain toimintamme aiheuttamat scope 1, 2 ja 3 kasvihuonekaasupäästöt sekä pyrimme järjestelmällisesti pienentämään niitä. Olemme aloittaneet selvityksen tieteeseen pohjautuvan päästötavoitteen (Science Based Target) asettamiseksi. Kiinnitämme huomioita myös toimintamme sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen. Toimimme yhteistyössä sellaisten kumppaneiden kanssa, joiden toiminta on linjassa arvojemme kanssa. 

Huolehdimme tietosuojasta ja tietoturvasta. Käsittelemme asiakastietoja ja henkilötietoja luottamuksellisesti, EU:n yleistä tietosuoja-asetusta noudattaen. Huolehdimme tietoturvan korkeasta tasosta. 

Kohtelemme sekä kollegoita että asiakkaitamme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Arvostamme toistemme työtä, ja kunnioitamme toisiamme. Jokaisella työntekijällä on oikeus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa työpaikan asioihin. 

Toimintamme on luotettavaa ja riippumatonta. Teemme hiilijalanjälkilaskennat objektiivisesti, noudattaen ISO ja Greenhouse Gas Protocol -standardeja. Saatamme työmme ja projektimme valmiiksi laadusta tinkimättä, ja tarkistamme tekemämme laskennat luotettavan lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutikirjeemme saat ajakohtaista tietoa palveluistamme.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai suoraan asiantuntijaamme, niin mietitään yhdessä mikä OpenCO2.net-laskuri sopisi parhaiten organisaatiollesi.

*pakollinen

Sari Siitonen

Perustaja, toimitusjohtaja

sari(a)openco2.net

040 761 5221