Ilmastoon ja hiilijalanjälkiin liittyvät uutiset kasvattavat tietoutta.
Artikkelit> Viherpesu kuriin luotettavalla ilmastodatalla
Viherpesu voi liittyä myös ympäristöväittämien yhteydessä käytettäviin kuviin.

Viherpesu kuriin luotettavalla ilmastodatalla

6.5.2024 | Sari Siitonen |Blogi, Green claims, Hiilijalanjälki

Kauppojen hyllyt notkuvat vastuullisia tuotteita, joilla on pieni hiilijalanjälki ja jotka on pakattu biopohjaisiin pakkauksiin. Kun valitsee tällaisen tuotteen, tuntee itsensä paremmaksi ihmiseksi – ja maailma pelastuu. Onko asia todella näin vai onko kyseessä viherpesu?  

Euroopan komission vuonna 2020 toteuttaman kartoituksen mukaan yli puolet EU:n alueella esitetyistä ympäristöväittämistä oli epämääräisiä eikä niiden esittämiselle ollut kunnollisia perusteita. Erityisesti ilmastoon liittyvät väittämät, joiden mukaan tuote on ”hiilineutraali”, ”ilmastoneutraali” tai ”100-prosenttisesti CO2-kompensoitu”, olivat epäselviä tai harhaanjohtavia. 

Maaliskuussa 2024 hyväksytyllä direktiivillä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä vihreässä siirtymässä (ECGT-direktiivi) kiellettiin kuluttajia harhaanjohtava viherpesu. On todennäköistä, että ensi syksynä uusi komissio hyväksyy myös Green Claims -direktiivin, joka asettaa tiukat vaatimukset yritysten ympäristöväittämille.  

Näiden direktiivien tavoitteena on varmistaa, että kuluttaja saa luotettavaa, vertailukelpoista ja todennettua tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista vastuullisten ostopäätösten tueksi. 

Viherpesua kitketään tiukoilla vaatimuksilla 

Yritysten esittämien ympäristöväittämien on perustuttava mitattuun dataan. Mitään sellaista tietoa, jolla voi olla vaikutusta kuluttajien ostopäätöksiin, ei saa jättää huomiotta. Jos esimerkiksi vedenkulutuksen vähentäminen johtaa kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymiseen, on siitä kerrottava. 

Jos väitetään, että tuote on vähäpäästöisempi kuin kilpaileva tuote, kyseessä on vertailuväittämä. Vertailuväittämää esitettäessä on oltava erityisen tarkkana. Kun verrataan kahden tuotteen hiilijalanjälkiä, ne on laskettava käyttäen samoja standardeja, yhdenmukaisia laskentarajauksia ja yhtä kattavaa dataa.  

Ympäristöväittämissä ei saa käyttää sellaisia tekstejä, kuvia ja merkintöjä, jotka voivat antaa valheellisen kuvan tuotteen ympäristöhyödyistä. Esimerkiksi kuvaa vihreästä metsästä ei kannata käyttää, jos se ei liity tuotteeseen millään tavalla. 

Yritysten tekemät ympäristöväittämät on varmennettava ennen niiden julkaisemista. Tämä tarkoittaa, että riippumattoman kolmannen osapuolen on tarkistettava etukäteen, onko väittämille perusteita. 

Nämä vaatimukset tulevat koskemaan kaikkia yrityksiä mikroyrityksiä lukuun ottamatta. 

Tuotteen hiilijalanjäljen laskenta ympäristöväittämän perustana 

Tuotteen hiilijalanjälki tulee laskea luotettavaan tuotekohtaiseen standardiin perustuen. Uusin näistä standardeista on ISO 14067:2018. Tässä standardissa tuotteella tarkoitetaan sekä tavaroita että palveluja. Standardi perustuu elinkaariarvioinnin (LCA) standardeihin, ja laskennan vaiheet ovat vastaavia kuin näissä standardeissa. Ensin määritellään tavoite ja soveltamisala ja tehdään laskennan rajaus. Sitten tehdään inventaarioanalyysi eli kerätään lähtötiedot ja arvioidaan niiden luotettavuus. Vaikutusarviointivaiheessa tehdään varsinainen päästölaskenta, ja lopuksi tulosten tulkintavaiheessa esitetään tulokset ja kuvataan niihin liittyvät epävarmuudet. 

Kun tuotteen hiilijalanjälki on laskettu standardeihin ja luotettavaan päästökerroindataan perustuen ja laskennan tulokset ja epävarmuudet on raportoitu kattavasti, voi ilmastoa koskevan ympäristöväittämän tehdä luottavaisin mielin ja vailla viherpesun pelkoa. 

Hankkimalla käyttöoikeuden OpenCO2.net-alustalle voit helposti ja luotettavasti laskea tuotteiden hiilijalanjäljet. Laskenta perustuu ISO 14067:2018 -standardiin ja kattavan päästötiekantamme ajantasaisiin päästökertoimiin. Toteutamme yrityksille myös räätälöityjä hiilijalanjälkilaskureita, jotka ottavat huomioon koko toimitusketjun ja joiden avulla on mahdollista laskea koko tuotevalikoiman hiilijalanjäljet kustannustehokkaasti. Olemme toteuttaneet tällaisen laskurin esimerkiksi muovituotteita valmistavalle Muotekille. 

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutikirjeemme saat ajakohtaista tietoa palveluistamme.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai suoraan asiantuntijaamme, niin mietitään yhdessä mikä OpenCO2.net-laskuri sopisi parhaiten organisaatiollesi.

*pakollinen

Sari Siitonen

Perustaja, toimitusjohtaja

sari(a)openco2.net

040 761 5221