Ilmastoon ja hiilijalanjälkiin liittyvät uutiset kasvattavat tietoutta.
Artikkelit> Alihankkijat – mitä kysytyt päästötiedot tarkoittavat?
Päästötietojen kyselyt alihankkijoiden suuntaan ovat lisääntyneet

Alihankkijat – mitä kysytyt päästötiedot tarkoittavat?

25.9.2023 | Sari Siitonen |

Pk-yrityksiltä vaaditaan entistä enemmän erilaisia päästötietoja jo tarjousvaiheessa. Usein tietoja kysyvät suuret yritykset, joilta tiukentuva regulaatio edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen raportointia. Lisäksi suuret yritykset osallistuvat vapaaehtoisiin aloitteisiin ja saattavat edellyttää samaa alihankkijoiltaan. Tarjouskilpailuissa voi tulla vastaan vaatimuksia ja lyhenteitä, jotka eivät aivan heti avaudu. Kerromme tässä, mitä scope 1 & 2, scope 3, EPD, SBTi, CDP ja Ecovadis tarkoittavat.

Viime aikoina on ollut havaittavissa selvä trendi, että suuret yritykset ovat alkaneet kysyä päästötietoja toimittajiltaan ja alihankkijoiltaan. Pääasiallisena syynä tähän on kiristyvä EU-regulaatio: kun CSRD edellyttää suuria yrityksiä selvittämään omien toimitusketjujensa päästöt aiempaa tarkemmin, heijastuu tämä pk-yrityksiin lisääntyneinä kyselyinä.

Osa pk-yrityksistä on omassa ilmastotyössään jo pitkällä, mutta osa ei ole vielä edes aloittanut. Joskus herätys tulee shokkireaktiona, kun tärkeässä kilpailutuksessa eteen tulee kysymys kasvihuonekaasupäästöistä. Jos laskentaa ei ole aiemmin tehty, silloin tulee useimmiten kiire.

Eteemme on tullut useampia projekteja, joissa yrityksen on täytynyt pystyä kertomaan omista kasvihuonekaasupäästöistään tarjousvaiheessa. Eri toimijat kysyvät hyvin erilaisia tietoja, kukin omilla lomakkeillaan. Joku kysyy yritystason laskentaa, toinen tuotteiden hiilijalanjälkeä, LCA:ta tai EPD:tä. Yritykseltä saatetaan myös edellyttää tieteeseen perustuvan ilmastotavoitteen (Science Based Target) asettamista tai päästöraportointia CDP:n tai Ecovadiksen kautta.

Nämä lyhenteet hämmentävät ja herättävät huolta siitä, että jos kiireellä hypätään johonkin kelkkaan, vaatiiko seuraava asiakas raportointia jonkin toisen järjestelmän kautta: Miten kaikkiin näihin vaatimuksiin osataan ja ehditään reagoida? Kuinka paljon osaamista ja resursseja vaaditaan ja mitä tämä kaikki tulee maksamaan?

Avaamme alla erilaisia päästölaskentavaatimuksia, joita alihankkijoilta ja toimittajilta tyypillisesti vaaditaan.

Yrityksen kasvihuonekaasulaskenta (scope 1 & 2 sekä scope 3)

Kaikkein helpoimmalla pääsee, jos yritykseltä kysytään omasta toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen suuruutta eli scope 1 & 2 -päästöjä. Tällöin yritys selviää raportoimalla omaan energiankulutukseensa ja suoriin kasvihuonekaasupäästöihinsä liittyvät tiedot. Näiden päästöjen laskennassa tarvittavat polttoaineiden, sähkön ja muun energian kulutustiedot löytyvät yleensä ostolaskuilta tai energianhallintajärjestelmästä, jos yrityksellä on käytössään sellainen.

Scope 3 -laskenta on jo vaativampaa, eikä erityisesti ostettujen materiaalien, tuotteiden ja palvelujen määristä ole aina tietoja saatavilla. Vaikka laskennan tulisi perustua ensisijaisesti tuotteiden massoihin tai kappalemääriin, aika usein joudutaan turvautumaan kustannustietoihin.

Scope 1 & 2 -laskennan tekeminen onnistuu muutamassa päivässä, jos lähtötiedot löytyvät helposti. Sen sijaan scope 3 -laskenta on useiden viikkojen, jopa kuukausien työ. Siksi toimeen kannattaa tarttua jo ennen kuin joku sitä vaatii. Scope 1 & 2 ja scope 3 laskenta toteutetaan GHG Protocol -standardien mukaisesti.

Tuotteen hiilijalanjälki, LCA ja EPD

Tarjouskilpailut kohdistuvat usein tuotteisiin ja siksi tuotteiden hiilijalanjälkitiedot kiinnostavat.

Tuotteen hiilijalanjälki voidaan määrittää ISO 14067 -standardin ja soveltuvan tuoteryhmäsäännön mukaisesti. Jos tuotteelle on tehty elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA) ja/tai ympäristöseloste tai EPD (Environmental Product Declaration), on niiden yhteydessä selvitetty myös tuotteiden ilmastovaikutukset.

Olemme olleet useamman kerran tilanteessa, jossa pk-yritysten tarjoamille tuotteille on täytynyt tehdä päästölaskenta nopealla aikataululla. Tuotteen hiilijalanjälkilaskenta voi onnistua jopa kahdessa viikossa, jos tuotteet eivät ole kovin monimutkaisia ja jos yrityksellä on käytettävissään kattavat tiedot käyttämistään raaka-aineista, kuljetusreiteistä ja tuotannon aikaisesta energiankulutuksesta.

SBTi, Science Based Target Initiative eli tieteeseen perustuva ilmastotavoite

Jo yli 6 000 yritystä on mukana Science Based Target -aloitteessa. Erityisesti monet suuret yritykset ovat asettaneet itselleen tieteeseen perustuvan ilmastotavoitteen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys vähentää päästöjään niin, että se on linjassa Pariisin sopimuksen mukaisen 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

Esimerkiksi suuret kauppaketjut ovat asettaneet päästövähennystavoitteet omien päästöjensä pienentämiseksi ja sen lisäksi ne edellyttävät vastaavan tavoitteen asettamista myös hankintaketjuihinsa kuuluvilta yrityksiltä. Jotta pk-yritys olisi valmis asettamaan tieteeseen perustuvan tavoitteen vaatimusten mukaisesti, on sen laskettava vähintään scope 1 & 2 -päästönsä ja sitouduttava laskemaan scope 3 -päästönsä ja asetettava tavoitteet itselleen.

CDP ja Ecovadis

CDP on kansainvälinen järjestö, joka ylläpitää maailmanlaajuista ympäristötietojen raportointijärjestelmää. Tarkoituksena on jakaa tietoa organisaatioiden ympäristövaikutuksista läpinäkyvästi. CDP:llä on kattava lomake, johon organisaatiot täydentävät tiedot muun muassa scope 1, scope 2 ja scope 3 -päästöistään. CDP pisteyttää mukana olevat yritykset skaalalla A – D- ja sellaisille yrityksille, jotka eivät täyttä CDP-vaatimuksia, annetaan F-taso (failure eli epäonnistuminen). A-tason saavuttaneet yritykset ja kaupungit osoittavat ympäristöjohtajuutta.

Ecovadis puolestaan on vastuullisuuden arviointijärjestelmä, jossa ympäristökysymysten lisäksi otetaan huomioon työ- ja ihmisoikeudet, eettiset toimintaperiaatteet ja vastuullinen hankinta. Mukana olevat yritykset pisteytetään kullakin näistä osa-alueista ja yritys saa sen mukaisen pisteluokituksen, mikä mahdollistaa yrityksen keskinäisen benchmarkingin.

Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?

Olipa alihankkijoille asetetut vaatimukset mitä tahansa, standardipohjainen päästölaskenta on askel oikeaan suuntaan kaikissa tässä esitetyissä toimittajavaatimuksissa. Me voimme auttaa sekä yritystason scope 1 & 2 ja scope 3 -laskennoissa, tuotteen hiilijalanjäljen määrittämisessä, merkittävimpien päästölähteiden tunnistamisessa, tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen asettamisessa ja päästövähennystoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää Tekniikka&Talous -lehden Teknologia ja Alihankintaratkaisut -liitteessä olevasta jutusta, jossa kerromme lisää siitä, kuinka alihankintaketjuihin kuuluvilta yrityksiltä vaaditaan pian yhä kattavampia hiilijalanjälkitietoja.

Jos haluat keskustella aiheesta lisää keskiviikkona 27.9. Alihankinta 2023 -messuilla Tampereella, olethan meihin yhteydessä.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutikirjeemme saat ajakohtaista tietoa palveluistamme.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai suoraan asiantuntijaamme, niin mietitään yhdessä mikä OpenCO2.net-laskuri sopisi parhaiten organisaatiollesi.

*pakollinen

Sari Siitonen

Perustaja, toimitusjohtaja

sari(a)openco2.net

040 761 5221