Ilmastoon ja hiilijalanjälkiin liittyvät uutiset kasvattavat tietoutta.
Artikkelit> Vantaan Energia valmistautuu CSRD:n vaatimuksiin - Asiakastarina

Vantaan Energia valmistautuu CSRD:n vaatimuksiin - Asiakastarina

17.6.2024 | Anna Kemppainen |Asiakastarina, CSRD

Vantaan Energia aloitti valmistautumisen CSRD:n vaatimuksiin hyvissä ajoin toteuttamalla direktiivin mukaisen kasvihuonekaasuinventaarion. Kun laskenta on tuttua jo ennen raportointivelvollisuuden alkamista ja prosessi on hiottu valmiiksi, jää raportointikeväänä aikaa ydinliiketoiminnan tarpeisiin.

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä, joka tuottaa ja siirtää sähköä ja kaukolämpöä sekä tarjoaa energia- ja kiertotalouspalveluita asiakkailleen. Vantaan Energian tuottamasta kaukolämmöstä yli puolet tuotetaan jätteistä ja valtaosa sen tuottamasta sähköstä tuotetaan uusiutuvilla tai päästöttömillä energialähteillä.

Vantaan Energia siirtymässä CSRD:n piiriin

Vantaan Energia halusi toteuttaa kasvihuonekaasupäästöinventaarion, joka huomioi kaikki organisaation scope 1, 2 ja 3 -päästöt. Tarve laskennalle syntyi kasvavasta sääntelystä: EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD velvoittaa Vantaan Energian raportoimaan vuoden 2025 tiedot direktiivin vaatimusten mukaisesti. Vaikka raportointivelvollisuuden alkamiseen on vielä runsaasti aikaa, ajoi tieto scope 3 –laskennan monimutkaisuudesta aloittamaan laskennan jo nyt. Näin tiedonkeruuprosessi on jo valmiiksi hiottu siihen mennessä, kun Vantaan Energia lopulta astuu CSRD:n piiriin.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen on toiminnassamme aivan olennaisimpia vastuullisuusteemoja ja halusimme varhaisessa vaiheessa selvittää kaiken toimintamme, myös toimitusketjujen, kasvihuonekaasupäästöt.” sanoo Laura Ikäheimo, Vantaan Energian johtava ympäristö- ja vastuullisuusasiantuntija.

Kuinka projekti toteutettiin

OpenCO2net toteutti CSRD:n mukaisen kasvihuonekaasupäästöjen laskennan ottaen huomioon ESRS E1 -standardin vaatimukset. Kasvihuonepäästöjen lisäksi huomioitiin myös vaatimukset energiantuotannon ja energiajakauman raportoinnin osalta. ESRS E1 -standardin vaatimukset päästölaskennalle noudattavat GHG Protocol -standardeja, joihin myös OpenCO2.net -alustan laskentatyökalut pohjautuvat.

Laskennassa hyödynnettiin myös OpenCO2.netin kattavaa päästötietokantaa, josta löytyy yli 4500 ajantasaista asiantuntijoiden validoimaa päästökerrointa. Laskentaprojekti oli mittava ja laskentaa varten tuli kerätä runsaasti lähtötietoja useammasta eri voimalaitoksesta ja lämpökeskuksesta. Prosessiin sisältyi paljon sparrausta OpenCO2netin asiantuntijoiden kanssa.

Projektin aloittaminen hyvissä ajoin sujuvoittaa tulevien vuosien datan keruuta ja laskentaa, kun prosessi kehittyy joka laskentakerralla. Kaikki onkin valmista, kun Vantaan Energia astuu CSRD:n piiriin vuonna 2025.

”Projekti sujui erinomaisesti. Saimme laskennan tuloksista hyvän pohjan asettamamme kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspolun kehittämiseen ja uusien toimenpiteiden suunnitteluun. Tänä keväänä aloitimme yhden merkittävimmistä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyshankkeistamme, maailman suurimman lämpövaraston Varannon, rakennustyöt.”, päättää Ikäheimo.

OpenCO2net Oy tarjoaa työkalut ja palvelut hiilijalanjälkilaskentaan. Laskurimme ja laskentamme pohjautuvat maailman tunnetuimpiin standardeihin, sekä laajaan päästötietokantaan, jonka päästökertoimet ovat asiantuntijoidemme validoimia.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutikirjeemme saat ajakohtaista tietoa palveluistamme.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai suoraan asiantuntijaamme, niin mietitään yhdessä mikä OpenCO2.net-laskuri sopisi parhaiten organisaatiollesi.

*pakollinen

Sari Siitonen

Perustaja, toimitusjohtaja

sari(a)openco2.net

040 761 5221